HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DanLink ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem
Et nostalgisk tilbageblik på DanLink, DSB's Transittrafik i perioden 1986 - 2000

Tilbage til forsiden
Procedurer skrevet af: DanLink's medarbejdere i 1994Dato: 31.10.2014

Kvalitetsmålsætning for DanLink

 
Med kunden i centrum:

• at befordre transitgods via DanLink til den aftalte tid.
• at overvåge transportforløbet og sikre information til vore kunder og samarbejdspartnere.
• at kunne håndtere vogne med læssemæssige og tekniske fejl korrekt.

Dette opnår vi gennem kvalificeret personale og velfungerende arbejdsforhold.
 
Læs mere her:

Historien om DanLink 1986 - 2000

DanLink igennem Danmark, Med Kunden i Centrum;

Internet link:
 

Kvalitetshåndborg Indholdsfortegnelse

 
A Introduktion
Bilag A.1 Lovgivning og kontrakter
Bilag A.2 Reglementer, instruktionsmaterialer, håndbøger og EDB systemer mv
Bilag A.3 Forkortelser og deres betydning
Forkortelser
B Procedure B Kvalitetsmålsætning & Kvalitetspolitikker
Bilag B.1 Udsendelse af kvalitetsmålepunkter
Bilag B.2 Kvalitetsmålepunkter
Bilag B.3 Kvalitetsmålepunkter Dataleverandører
Bilag B.5 Skema til kvalitetskoordinator fra DSB gods produktion drift
Bilag B.6 Skema til kvalitetskoordinator fra Teamleder DanInfo
C Organisation, ansvar og beføjelser
Bilag C.1a Dagsorden for ledelsesgruppe
Bilag C.1b Dagsorden for kvalitetsgruppen
Bilag C.1c Dagsorden for koordineringsgruppen
Bilag C.2 Oversigt over procedureansvarlige
Bilag C.3 Organisationsplan
Bilag C.5 Vejledning til den procedureansvarlige
D Oversigt over kvalitetsstyringssystem
Bilag D.1 Flowdiagram over driftsfunktioner
Bilag D.2 Krydsreference til ISO 9002
1 Salg & aftaler og Reklamationsbehandling
Procedure 1a Salg og Aftaler. Konventionel vognladning
Procedure 1b Reklamationsbehandling
Procedure 1c Salg og Aftaler. Kombinerede Transitvogne
Bilag 1b.1 Reklamationsrapport
2 Planlægning
Procedure 2a. Planlægning Transitcenter Padborg
Procedure 2b. Godscenter Sjælland, Klargøring Gb. Planlægning
3 Indkøb
Procedure 3a. Indkøb Transitcenter Padborg
Procedure 3b. Godscenter Sjælland, Klargøring Gb. Indkøb
Procedure 3c. Indkøb Transitcenter Padborg, via Godscenter Sydjylland/Fyn
4 Produktion Transitcenter Padborg
Procedure 4a. Tog mod Sverige
Procedure 4b. Tog mod Tyskland
Procedure 4c. FIGARO registrering syd - nord
Procedure 4d. FIGARO registrering nord - syd
Bilag 4C.3 Manglende FIGARO registrering
5 Administration Transitcenter Padborg
Procedure 5a. Tjenestefordeling
Procedure 5c. Fraværs- og raskmelding
Procedure 5d. Tilskadekomst
Procedure 5g. Medarbejdersamtale
6 Produktion Klargøring Gb

Procedure 6a. Tog mod Sverige
Procedure 6d. Tog mod Tyskland
Procedure 6c. Fragtbrevshåndtering & FIGARO-registrering. Tog mod Sverige
Procedure 6d. Fragtbrevshåndtering & FIGARO-registrering. Tog mod Tyskland
Bilag 6d.1. Vognkontrol. Manglende FIGARO registrering
Bilag 6d.3. Checkliste for overskydende fragtbreve
Bilag 6d.4. Checkliste for overskydende fragtbreve
7 Administration Klargøring Gb
Procedure 7a. Tjenestefordeling
Procedure 7b. Fraværsmelding
Procedure 7c. Tilskadekomst
Procedure 7d. Medarbejdersamtale
Procedure 7e. Regnskab og økonomi
8 Kontrol og eftersyn
Procedure 8a. Transitcenter Padborg. Tog mod Sverige
Procedure 8b. Transitcenter Padborg. Tog mod Tyskland
Procedure 8c. DanLink. Padborg, UT transporter
Procedure 8h. Klargøring Gb, Tog mod Tyskland
Procedure 8i. Usædvanlige Transporter (UT)
Procedure 8v. Måleværktøj. Transitcenter Padborg & Klargøring Gb
Bilag 8j.1. Forsinket vogn
Bilag 8v.1. Checkskema for teleskopmålestokke og målebånd.
Bilag 8v.2. Kontrolskema for måleklods for fjederspillerum
9 Godsleder & DanInfo
Procedure 9a. Nord-syd. Helsingborg-Maschen
Procedure 9b. Syd-nord. Maschen-Helsingborg
Procedure 9c. Forsinkede vogne
Procedure 9d. Kundehenvendelser pr telefax
Procedure 9e. Kundehenvendelser pr telefon
10 Dokumentstyring
| Udarbejdelse af dokumenter
Bilag 10.1 Dokumentoversigt
Bilag 10.2 Oversigt - Kvalitetshåndbøger
Bilag 10.3 Sidst indsatte rettelsesblad
Bilag 10.5 Liste over gyldige sider i Kvalitetshåndbogen
11 Uddannelse og træning
Bilag 11.4. Checkliste for indøvelse af Route Manager Norden/transit
12 Kvalitetsforbedringer
Bilag 12.1. Logbog for kvalitetsforbedringer
Bilag 12.2. Aktivitetsliste til kvalitetsgruppemødet
Bilag 12.3. Forslagsskema
Bilag 12.4. Oversigt over Stillingsbeskrivelser, Uddannelseplaner og Checklister. (Kvalitetsforbedringsprojekt nr. 62)
13 Intern audit og ledelsens evaluering
Bilag 13.1 Plan for intern audit
Bilag 13.2 Oversigt over hvem der auditerer i 1999
Bilag 13.3 Auditbilag for intern audit
Bilag 13.4 Status på audit, auditorer, måleklodser og kvalitetsforbedringsforslag.
Bilag 13.5 Liste over afvigelser
Bilag 13.6 Rettelsesblade til Kvalitetshåndbogen
Bilag 13.7 Information om auditering
Bilag 13.8 Checkliste for intern indøvelse af nye auditorer
Bilag 13.9 Liste over auditorer
Bilag 13.10 Checkliste for indøvelse af kvalitetskoordinator afløser
 

danlink farve

R 255
G 0
B 255
  
Gå: tilbage - op
Opdateret søndag, 03 januar 2021 09:09:57