HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DSB Færgeåret 1985

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab. Foto: Thomas HauerslevDato: 01.05.2021
Markant skorstensdesign på M/F Peder Paars og M/F Niels Klim. Foto: Thomas Hauerslev

PEDER PAARS og NIELS KLIM


Et år der bød på arbejdsmarkedskonflikt, havarier, sejlads i is og PEDER PAARS.

Projekt sammenlagte overfarter på Storebælt:

Efter en debat i Folketinget i maj 1985, standsede trafikministeren store dele af de arbejder der var i gang, med henblik på at samle passagertrafikken for tog- og bilfærger i Knudshoved. Kun de arbejder der kunne genbruges ved en fast forbindelse over Storebælt fik lov til at fortsætte, det drejede sig om en ny station i Nyborg og projektering af en jernbanelinie mellem Nyborg og Knudshoved.

Storebæltsoverfarterne:

Året var ikke mange dage gammelt, da PRINS JOACHIM den 11. januar under indsejling til 4. leje i Korsør kl. 09.44 havde det uheld, at bovporten ramte ledeværkerne så kraftigt, at bovportens bæreleje i bagbord side blev sprængt, og selve bovporten landede på konsollen, med porten ca. 70 cm åben. Det betød, at man ikke kunne losse færgen. Færgen blev derfor taget ud af drift, og sejlede næste morgen til reparation på Nakskov skibsværft, en reparation der varede frem til den 31. januar. Om bord var en del godsvogne og et Intercitytog. Da man nu manglede en færge blev SPROGØ taget fra biloverfarten indtil 20. januar, hvor man kunne hente PRINSESSE BENEDIKTE tilbage fra Århus-Kalundborg. Her havde hun afløst for PRINSESSE ANNE-MARIE og skulle derefter afløse for PRINSESSE ELISABETH, men dette værftsophold udskød man i 14 dage. PRINSESSE BENEDIKTE havde også den fordel, at den kunne opvarme togvognene under overfarten, hvad SPROGØ ikke kunne.

Efter at Statens Skibstilsyn havde tilladt at passagerskibe kunne sejle op til to år mellem dokningerne, besluttede rederiet at gøre forsøg med ”off-hire”. Med det mentes, at man lagde en færge op i et ledigt leje, og ved hjælp af egen besætning og tilkaldte håndværkere kunne de nødvendige reparationer og arbejder nu udføres. Dermed var det for den enkelte færge kun nødvendigt at gå på værft hvert andet år, hvorved man kunne spare på de dyre værftsophold (og udstationering af besætningerne, hvis off-hire var ved egen overfart). Den første færge var ROMSØ, der fra den 19. januar til den 3. februar fik off-hire i Halsskov leje 3.

Godsfærgen ASA-THOR havde fredag aften den 8. februar det uheld, at færgen på rejse fra Korsør til Nyborg i is kl. ca. 21.00 påsejlede lysbøjen S 29 i rute T. Årsagen var at der intet lys var i bøjen, og at den på grund af drivende isflager til tider var under vand. Færgen fik beskadiget den ene skrue. Sejladsen blev fortsat natten igennem. Lørdag blev det besluttet at færgen skulle på værft for at få udbedret skaden. Den sejlede så til Fredericia værft om søndagen, og kom tilbage den 22. februar om morgenen. Da man nu manglede en færge blev SPROGØ i et vist omfang taget fra biloverfarten, indtil PRINSESSE BENEDIKTE kom tilbage fra Århus-Kalundborg lørdag den 16. februar.

Den 23. marts var der udbrudt konflikt på arbejdsmarkedet. Konflikten blev ganske vist stoppet af et Folketingsindgreb inden en uge, men sympatistrejkerne fortsatte i ugevis, og involverede også restaurationspersonalet, der indgik i sikkerhedsbesætningen. Som alle andre overfarter blev også Storebæltsoverfarterne ramt af blokader og sympatistrejker, hvorfor der måtte lægges nogle færger op, for at skaffe sikkerhedsbesætning nok til de færger der sejlede. Det betød, at påskeudrejsen på Halsskov-Knudshoved måtte klares med fire færger mod normalt seks, men alligevel blev der overført 7.007 personbilenheder fra Halsskov til Knudshoved på én dag.

Da KONG FREDERIK IX var færdig med at sejle for denne omgang på Gedser-Warnemünde, kom færgen den 1. april til Halsskov og lå der påsken over. Efter påsken fulgte et værftsophold i Fredericia, og så tilbage til oplægning ved Storebælt. Rederiet havde besluttet at færgen skulle oplægges ”sort”, det vil sige uden vagtmandskab og med alt aflåst for at spare penge.

Men onsdag den 24.april om aftenen måtte ROMSØ tages ud af fart for maskinreparation, og da SPROGØ og PRINSESSE BENEDIKTE begge var på værft, måtte KONG FREDERIK IX’s besætning fra Gedser hentes, så færgen kunne gå i fart med biler på Halsskov-Knudshoved både torsdag 25. april og fredag 26. april. Derefter kunne besætningen tage hjem og efterlade færgen som ”sort skib” igen, med alt aflåst.

Natten til søndag den 28. april blev det kl. 04.50 konstateret, at der var et hul i bunden af Intercityfærgen KRONPRINS FREDERIK, så den blev taget ud af fart og sejlede i løbet af søndagen til Nakskov værft for reparation, og kom tilbage onsdag den 1. maj. Nu var gode råd dyre, men man sendte en besætning om bord i ”Kongen”, der nu skulle sejle som Intercityfærge. Det tog sin tid, da man måtte rekvirere en låsesmed for at komme om bord i færgen! Endelig kom den da i fart med 40 minutters forsinkelse og sejlede så frem til 1. maj som Intercityfærge. Den 12. maj var ”Kongen” igen indsat på biloverfarten, da ARVEPRINS KNUD var på værft.

I perioden fra den 9. til den 26. juni sejlede DRONNING MARGRETHE II som Intercityfærge mens KRONPRINS FREDERIK og DRONNING INGRID blev isdokket. Den 21. juni var der under denne sejlads en påsat brand i to passagervogne på færgens dæk. Ingen passagerer kom noget til, men ti besætningsmedlemmer måtte indlægges til observation for røgforgiftning.

Anvendelsen af fuelolie på IC-færgerne frem for dieselolie gav året igennem anledning til megen debat, og flere og flere påbud fra Korsør kommune. Det endte med, at DSB den 19. december kl 12.00 indstillede brugen af fuelolie indtil videre.
 
Læs mere her:

DSB Færgeåret 1978 - 1996 af Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab

Gå til DSB Færgeåret 1984
Gå til DSB Færgeåret 1986

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Hauerslev.com's side om Banen's Færger

Interview og Artikler

 
M/F Peder Paars. Foto: Thomas Hauerslev

Lillebæltsbroens 50 års jubilæum


Den 15. maj var det 50 år siden den første Lillebæltsbro blev taget i brug, og det skulle fejres, dels med veterantog og veteranbiler over broen, dels med en officiel spisning om bord i KONG FREDERIK IX. Færgen sejlede derfor fra Korsør om morgenen, tog de officielle gæster om bord i oceanhavnen i Fredericia, og der var så middag om bord, mens færgen i hamrende tyk tåge sejlede under den nye Lillebæltsbro fra 1970 og videre ned til den gamle Lillebæltsbro. Om aftenen kom der passagerer med fra Fredericia kl 18.35, færgen anløb herefter Middelfart og også herfra kom der passagerer med, og så var der ellers dans og fest om bord lige til færgen atter ankom til Fredericia kl 00.37. Det var klaret helt op om aftenen, og det var et flot syn med ildregatta i Middelfart, fakkeltog på broen, og masser af både på bæltet. Om natten sejlede færgen så til Korsør, og det var en træt besætning der var i Korsør kl 06.20. Jeg havde fornøjelsen af at være med på hele turen.

Kattegatoverfarterne:

Samsøruten:

KALUNDBORG sejlede igen mellem Kolby Kås og Århus fra mandag den 25. februar til 12. marts, i henhold til de gamle aftaler fra 1978 om at DSB skulle sejle på denne rute, når Grau-rederiet på grund af is måtte give op mellem Hou og Sælvig. Da det gamle færgeleje i Århus til Samsø-ruten var under ombygning til de nye storfærger, måtte KALUNDBORG i stedet lægge til ved kaj 55 i Århus Havn, (ved lodstårnet). ”Færgeklappen” var noget kraftigt tømmer der blev lagt på og af, ved hjælp af en kran.

Hurtigruten:

Også denne rute blev ved påsketid ramt af strejker og blokader, der betød aflysninger.

PRINSESSE ANNE-MARIE kunne den 15. oktober fejre sit 25-års jubilæum på ruten Århus-Kalundborg, godt en måned før den skulle slutte på ruten. Dagen efter, den 16. oktober betød nogle misforståelser, at færgen tørnede så hårdt mod færgelejet i Århus ved ankomsten kl. 14.40, at den måtte tages ud af fart og sendes på værftet i Århus til reparation i otte dage. I mellemtiden indsattes PRINSESSE BENEDIKTE for sidste gang på ruten. Efter indsættelsen af PEDER PAARS og en mindre værftsreparation blev PRINSESSE ANNE-MARIE natten mellem den 21. og 22. november sejlet til Knudshoved leje 2 og oplagt der som ”sort skib” indtil 1987.

Den 14. maj var der store navngivningsdag i Nakskov. PEDER PAARS blev døbt ved kaj af Edny Simonsen, gift med Århus daværende borgmester Thorkild Simonsen, mens NIELS KLIM blev døbt af Birgit Brejnrod, gift med Kalundborgs daværende borgmester Aage Brejnrod. Det var oprindeligt planen, at NIELS KLIM skulle være søsat den dag, men på grund af arbejdsmarkedskonflikten kunne denne søsætning først ske den 29. maj. (PEDER PAARS var søsat allerede den 21. november 1984). I september-oktober var PEDER PAARS på testsejladser, og der var åbent hus på Nakskov Skibsværft den 5. oktober. Inden færgen blev sat i fart den 19. november, var der megen indøvelsessejlads, ligesom blev færgen præsenteret for offentligheden ved arrangementer fra den 14. til den 17. november, i Århus og Kalundborg, samt ved Langeliniekajen i Københavns Havn. Efter opholdet ved Langelinie-kajen, prøvede færgen Bornholmstrafikkens færgeleje i København.
 
 
M/F Peder Paars på Langelinie i København. Foto: Thomas Hauerslev

Færgens indsættelse i daglig drift forløb ikke helt glat, og gav anledning til megen presseomtale. Set i bagklogskabens klare lys var der en række grunde til at der måtte opstå problemer:

- En elektrisk fejl i et relæ, der styrede ror og bovpropeller, hvilket gjorde, at færgen ind imellem foretog sig alt andet end det navigatørerne ønskede. Denne fejl blev først fundet da søsterskibet NIELS KLIM i april 1986 sejlede ind i molen (hvorved dens bulb blev et par meter kortere).

- Sejlplanen var ganske vist ændret noget fra 29. september 1985, så der var tid til at losse og laste de mange trailere der hurtigt kom til overførsel, men på et punkt var der ikke ændret noget: Man havde valgt at de store færger skulle anløbe over stævnen i Århus og over hækken i Kalundborg, modsat af hvad man gjorde med Prinsesse-færgerne, som havde lang sejltid mod Århus.

Det betød at der var nok sejltid mod Århus, men at der i retning mod Kalundborg nu var to svajninger. Der manglede så simpelthen 10 minutter i sejlplanen på afgangene fra Århus mod Kalundborg kl 13.00 og kl 21.00, (på afgangen fra Århus kl 05.00 var de 10 minutter indlagt) så de to andre afgange var næsten ”dømt” til at ankomme forsinkede.

Disse forsinkelser udløste endog spørgsmål i Folketinget, om hvad det ville koste at give de to færger nye og stærkere motorer, så de bedre kunne holde sejlplanen!

- Uanset indøvelsessejladser var det som at komme fra ”en folkevogn til en stor dobbeltdækkerbus”, for besætningerne ved skiftet fra PRINSESSE ANNE-MARIE, og der gik derfor nogen tid inden de var ”dus” med færgen.

- Hertil kom en vis modvilje i dele af besætningen mod bemandingsfastsættelsen.

Der var den 1. juli 1985 trådt en ny besætningslov i kraft, og rederiet havde derefter et år til at komme med udspil til den fremtidige bemanding af færgerne. Rederiet valgte at starte med PEDER PAARS, og man endte med en driftsbesætning på 13 personer. Til sammenligning havde Intercityfærgerne på Storebælt på det tidspunkt alene af matroser 12 personer! Det gjaldt derfor for nogle af fagforeningerne at synliggøre at bemandingen var for lille. Blandt andet gik en af tillidsmændene i avisen og udtalte at han ikke turde lade sin familie sejle med PEDER PAARS (meget ”loyalt”)

- Herudover var der småting og børnesygdomme, som ved alle nye skibe der sættes i fart.

Til trods for al den dårlige presseomtale havde færgen allerede to måneder efter indsættelsen udløst trafikstigninger på 26 til 32 procent, for løstrailere endog 51 procent, og færgen sejlede stort set uden problemer. For første gang indsatte man en færge, hvor evakueringssystemet var baseret på slisker der førte ned i lukkede redningsflåder, i stedet for de traditionelle redningsbåde. Slidsker er i dag nærmest ”standard” ombord på alle større færger.

VOGNMANDSRUTENs første offer

Den priskrig som var startet med Vognmandsrutens opdukken på Storebælt i 1984, fik sit første offer, da Juelsminde-Kalundborg Linien (JKL) lukkede den 31. oktober 1985. Ruten genopstod den 3. november, men kun som trailer-/lastbilrute og til overførsel af førerløse nye biler. Kort tid efter blev JKL’s færge JULLE chartret af Vognmandsruten og indsat på Storebælt.
 
 
Konkurrent til DSB på Øresund. M/F Ofelia ankommer til Dragør. Foto: Thomas Hauerslev

Overfarterne på Øresund:

I starten af marts 1985 var situationen ved at udvikle sig kaotisk, og de svenske baner ville ikke rigtig spille med på det normale niveau. Det resulterede i følgende telex fra DSB’s generaldirektør Ole Andresen til den svenske generaldirektør Bengt Furbäck den 5. marts:

”København-Malmø overfarten. som følge af havari på m/f Malmøhus, godsvognsophobning, isproblemer på Øresund blandt andet indstilling af biloverfarten Dragør-Limhamn er kapaciteten på Helsingør-Helsingborg overfarten nu så anspændt at vi har disponeret m/f benedikte indsat på overfarten Københavns Frihavn – Malmø i henhold til gældende overenskomst. Sejladsen forudsættes udført dagligt indtil godsvognsophobningen er afviklet. Situationen nødvendiggør således også sejlads lørdag-søndag med deraf følgende indsats af rangerberedskab i malmø og frihavnen”.

Her kan tilføjes at man samtidig på Helsingør-Helsingborg overfarten, kæmpede med færger der stort set alle sammen havde skader på fenderlister, ror og skruer efter flere måneders hård sejlads i is, og en efter en måtte på værft, samtidig med at der var færgelejereparationer. Svenskerne må herefter have givet sig, for PRINSESSE BENEDIKTE forblev på København-Malmø overfarten fra den 8. marts til den 2. april om eftermiddagen, selvom MALMÖHUS kom i fart omkring den 10. marts. Den 21. marts foreslog DSB, at man gik op fra tre til seks dobbeltture i døgnet, men det ville den svenske side ikke acceptere. Endnu den 27. marts henstod der hos DSB 739 godsvogne der afventede overførsel til Sverige, heraf 126 tomme. Den anden vej havde svenskerne denne dag stående 546 godsvogne til overførsel, heraf 454 tomme.

Henover sommeren blev det igen galt med godsvognsoverførslen til og fra Sverige, selv om der i mere end syv uger blev sejlet med 6 færger i døgnsejlads på Helsingør-Helsingborg overfarten. Til sidst blev det aftalt med de svenske jernbaner, at ASA-THOR blev indsat på Københavns Frihavn-Malmø overfarten fra mandag den 19. august om morgenen og indtil den 6. september. Selv om ASA-THOR kun sejlede fire dobbeltture i døgnet var der allerede den 22. august om aftenen overført 444 godsvogne til Sverige, hvorfor ASA-THOR næste morgen sejlede tilbage til Storebælt. Det var ASA-THOR’s sidste indsættelse på ruter uden for Storebælt. DSB købte i maj måned 1985 skibet SCANDIC WASA (bygget i 1979) for at ombygge det til den kommende Københavns Frihavn - Helsingborg overfart, men mere om det i næste års artikel.

Den 3. oktober havde KÄRNAN i Helsingborg havn kl. ca. 09.00 en kollision med URSULA i tæt tåge. KÄRNAN blev så skadet at den måtte på værft i Helsingør, og blev senere sat i fart med en midlertidig bovport.
 

 
M/F Najanden i Helsingør og MH 378. Foto: Thomas Hauerslev

DSØ (Dampskibs Selskabet Øresund):


I 1985 købte DSØ den svenske del af selskabet (SRØ), så alle flyvebåde og katamaraner nu var under én ledelse, men fortsat med skibe og besætninger stationeret i såvel København som Malmø. DSØ fik i foråret 1985 JETKAT 1 i fart, og sidst på året LOMMEN, og med to Jetkats i fart kunne man begynde at frasælge såvel de sidste flyvebåde såvel som en af de gamle katamaraner. Det betød at flyvebåden SPRINGEREN i foråret 1985 blev solgt til britiske interesser, under navnet STAR CAPRICORN, hjemmehørende i Belgien, og da også LØBEREN var solgt, havde man nu kun VIGGEN tilbage af de gamle flyvebåde.

Uheld m.v.

I 1984 havde DSØ indsat luftpudebådene LIV VIKING og FREJA VIKING på en rute mellem Kastrup og Malmø. FREJA VIKING nåede i 1985 at optræde ikke mindre end tre gange i Søulykkesstatistikken, første gang den 14. januar, hvor skibet på grund af vind og sø, men også mangelfuld navigering påsejlede en badebro på Saltholm. Anden gang var den 5. maj, hvor skibet fik et havari på styrbord fremdrivningsmotor, og den sidste gang var den 27. november hvor FREJA VIKING på grund af mangelfuld navigering kolliderede med den DSØ-ejede katamaran TUNEN. Også LIV VIKING kom med i statistikken, da skibet den 3. februar fik propelhavari som følge af, at isdannelser på overbygningen blev suget ind i propelleren.

Overfarterne på Østersøen:

Daværende teknisk chef Tom A Larsen fortæller:

PRINS HENRIK på Rødby-Puttgarden havde i efteråret 1984 haft et fem ugers værftsophold i Aalborg. Fem uger var planlagt fordi hovedmotorerne skulle renoveres. De stativer, der var blevet monteret året efter færgens bygning havde nogle fejl, som langsomt udviklede sig og således også revnede. Mistanken at der måtte være skævheder i stativerne blev bekræftet ved en omfattende opmåling hjemme på overfarten. Cylinderforingernes øvre og nedre gennemboringer i stativet flugtede ikke og skævhederne var mellem 1/100 og 5/10 mm. Foringerne kæntrede så selvfølgelig mod toppladen og det var forklaringen på utætheder og voldsomme spændinger i materialerne når motorerne blev varme. Forud for værftopholdet var et maskiningeniørfirma engageret til at foretage beregninger på opretning. Det endte med at blive sådan, at udboringerne i stativet for cylinderforingerne skulle foretages som én boring for hver cylinder og det nu eksentriske hul øverst skulle udlignes med specielt tilpassede stålringe for hver enkelt af de 48 cylindre. Ringene skulle slibes på undersiden og fryses i stativet.

Desværre begyndte der efter ca. 14 dage, at vise sig utætheder og det kunne konstateres, at ikke alle huller var udført korrekt. Efter kun 3 ugers sejlads på Rødby-Puttgarden måtte færgen på værft i Nakskov fra den 10. december 1984. De utætte ringe blev udskiftet og der blev foretaget prøvekørsel, som det var besluttet skulle omfatte en kørsel med 100% belastning på alle motorer i 1 time, hvilket var det maksimale færgen skulle kunne hjemme på overfarten. Efter godt 40 min opstod en krumtaphuseksplosion, hvor flammerne heldigvis slog ud i bordesiden og op ad skottet, hvor de ikke antændte noget. - Det viste sig, at stålringene ved opvarmningen havde udvidet sig og klemt cylinderforingen ca. 1½/100 mm sammen og stemplet derfor revet fast. Det viste sig at flere stempler havde begyndende rivninger. - Det blev så besluttet, at alle stålringe skulle udskiftes med SG-ringe (stativerne støbt i SG-stål) og dermed samme udvidelseskoefficient for begge dele (en måde som ingeniørfirmaet havde afvist, som ikke at være stabil nok). Efter den nye reparation, hvor der også blev fundet fejl i montagen af nogle af stålringene sejlede færgen på en 24-timers prøvesejlads, og først den 16. februar kom færgen igen i fart. Denne reparation holdt indtil færgen blev hugget op.

Der kom et efterspil overfor ingeniørfirmaet, som endte med en klækkelig erstatning. Ligeledes blev der også slået et stort beløb af værftsregningen fra Ålborg Værft.

Det blev en længere forklaring, men jeg var jo dybt involveret i denne sag, jeg var dagligt på Ålborg Værft, men det var umuligt, at følge alt, da der blev arbejdet i 3-holdsskift. På Nakskov Værft var jeg konstant, der blev der arbejdet i 2-holdsskift, så det var muligt, at følge hver eneste ringmontage. Prøveturen blev også en meget opslidende tur, idet vi udførte alle tænkelige belastninger mellem motorerne indbyrdes, men alt fungerede perfekt. Problemet fra Ålborg Værft, tror jeg stadig, men kunne ikke dengang få det bekræftet, at der på natholdet blev sløset med ifrysningen af stålringene. Når de blev taget ud af fryseren, skulle de straks lægges i den uddrejede reces i stativtoppen, hvis det ikke blev gjort sådan skulle ringen slås eller mases på plads og den blev skæv og sluttede ikke tæt i bunden af uddrejningen.

 

 
M/F Peder Paars. Foto: Thomas Hauerslev

PRINS HENRIKs fravær betød også, at man fra 9. februar manglede en færge i Rødby, (DANMARK off-hire), så KNUDSHOVED fik udskudt sit værftsophold med 14 dage, og i stedet sejlede den på Rødby-Puttgarden fra den 8. februar til den 16. februar. DANMARK sejlede på ”off-hire” i Halsskov færgehavn fra den 9. februar om aftenen til den 23. februar om morgenen. Daværende overstyrmand på DANMARKs fasthold Jørn-Bent Jensen fortæller:

Dette ophold blev noget af en prøvelse for besætningen, samt de firmaer der skulle arbejde på færgen. Vinteren havde, rigtig godt fat i landet, mens færgen lå i Halsskov, der var op til 25 graders frost, som følge deraf måtte den Falck tankbil som skulle være klar i tilfælde af brand holde inden på færgen, ligeledes var der mange arbejder der ikke kunne udføres.

Da disse færgeomskiftninger foregik under vintersportsperioden, udnyttede man de ekstra færger ved at indsætte KNUDSHOVED som 5. færge den 8-9. februar, og DRONNING MARGRETHE II den 24. februar. Derudover hentede man KONG FREDERIK IX fra Gedser den 15. og 22. februar, og indsatte den som 5.færge, og i mellemtiden sejlede WARNEMÜNDE så Gedser-Warnemünde.

DANMARK fik havari

Daværende overstyrmand på DANMARKs fasthold Jørn-Bent Jensen fortæller:

Som følge af isvinteren var bøjerne bl.a. ud for Rødby Færge inddraget, hvorfor DANMARK kl 10.25 den 14. marts ramte en sten østen for sejlrenden ind til Rødby Færge. Umiddelbart efter gik begge hovedmotorer i stå, færgen havde dog så meget fart på at den kom gennem indsejlingen til Rødby Færge og gik på grund i den vestlige side af færgehavnen. Passager kom i land via en interimistisk gangbro lavet af spunsjern og videre til København i særtog. Ved 20-tiden kom to slæbebåde, der ved midnatstid fik slæbt færgen ind i færgeleje 2, så de 12 personbiler, 10 lastbiler og jernbanepersonvognene kunne komme i land.

 
Derefter blev færgen slæbt til Nakskov værft for en grundig reparation, der trak ud på grund af arbejdsmarkedskonflikten. Daværende overstyrmand på DANMARKs fasthold Jørn-Bent Jensen fortæller:

Da færgen ankom til Nakskov værft kom den med det samme i dok, da vandet var kommet ud af dokken kunne man rigtig se hvor stor skaden var, der var huller og indtrykninger i ca. 80% af færgens længde. Da skaden samtidig var sket inde under midten af færgen, var reparationen meget vanskelig, da man kun kunne fjerne kølklodserne (dem færgen står på i dokken) i et begrænset antal af gangen. Til alt held var det kun dobbeltbunden der var sket skade på. Men saltvandet var kommet ind i smøreolietankene (der lå mellem dobbeltbundene), og derigennem op i hovedmaskinerne, som derfor måtte skilles ad og renses.

Efter at færgen havde stået i dokken i 2 måneder, 18 dage, 23 timer og 55 min, kunne skibsfører I J Sørensen over højttaleranlægget den 3. maj kl 13.45 meddele at færgen nu flød igen. Men der var stadig lang vej igen inden færgen kom i drift den 10. juni. Færgen afsluttede værftsopholdet med en 24-timers prøvetur.

Efter at uheldet med DANMARK var indtruffet kl ca. 10.25, blev DRONNING MARGRETHE II’s besætning hentet fra Lolland-Falster, og sendt til Halsskov, hvor de så hentede færgen og var ved Rødby omkring kl 18.00, klar til at overtage DANMARKs ture - kun ca. otte timer efter at uheldet var sket.

Da DANMARK ikke var klar til køreplansskiftet den 2. juni, og da DRONNING MARGRETHE II skulle på værft for at få repareret et stævnrør og foretage isdokning, blev det nødvendigt at indsætte såvel KONG FREDERIK IX som KNUDSHOVED på Rødby-Puttgarden overfarten fra den 2. juni.
Da DANMARK kom i fart den 10. juni kunne KNUDSHOVED returnere til Storebælt.

Det nye bilfærgeleje 3 i Rødby blev prøvesejlet den 17. juni, og kunne så tages i brug fra den 28. juni, hvor der for første gang i højsommeren skulle sejles med seks færger på ruten. Den 6. færge var KONG FREDERIK IX.

Da højsommeren var slut den 1. september, blev det besluttet at fortsætte med en ekstra 5. færge hele året rundt. Denne færge var i den første vinter mest KNUDSHOVED, men også KONG FREDERIK IX og DRONNING MARGRETHE II.

Færgelejet i Gedser skulle repareres, og blev derfor spærret i fem uger fra den 29. september til den 3. november. I denne periode sejlede KONG FREDERIK IX og WARNEMÜNDE mellem Rødby Færge og Warnemünde.

 

 
M/F Hälsingborg i Helsingør. Foto: Thomas Hauerslev

Bøjden-Fynshav lukket på grund af is og konflikt:

Den 15. februar gik FYNSHAV fast i isen ved 17-tiden, og måtte hjælpes fri af isbryderen ISBJØRN, og FYNSHAV nåede så i havn ved midnatstid. Man prøvede at sejle igen den 17. og 18. februar, men måtte så opgive og aflyse al sejlads på ruten. FYNSHAV gik på værft i Svendborg fra den 19. februar og frem til den 22. marts, blandt andet for reparation af en rorskade. Derefter lå færgen oplagt i Bøjden og ventede på at isen igen tillod sejlads. Det skete den 1. april, men da var besætningerne sendt til Storebælt som sikkerhedspersonale på grund af strejkerne. Først den 7. april kom Bøjden-Fynshav ruten i gang igen.

Esbjerg-Fanø:

Den 11. januar sejlede bugserbåden KLYDEN af Esbjerg ind i færgen NORDBY i Esbjerg havn, som følge af tåge og manglende agtpågivenhed om bord i KLYDEN.

Isdokninger:

Efter at isen sidst i marts begyndte at svinde, gik rederiet i gang med at planlægge ”is-dokninger”. Man planlagde at hver færge fik nogle dage på værft i perioden marts-juni. Disse planer måtte dog laves om flere gange, især på grund af arbejdsmarkedskonflikten, der gjorde at værfterne i en periode kun kunne lave meget lidt. Til sidst lykkedes det at få de allerfleste færger i dok, så bunden kunne blive malet og skruerne skiftet eller repareret efter færgernes kamp i isen. Disse dokninger kostede Rederitjenesten 10 mio. kr.

Kilder: Forfatterens og Dansk Færgehistorisk Selskabs arkiver samt DSB-Bladet, Søulykkesstatistikken og oplysninger fra Dansk Færgehistorisk Selskabs forskningsgruppe.

STOR tak til forskningsgruppen.
 
 
  
  
Gå: tilbage - op
Opdateret tirsdag, 20 april 2021 10:09:18