HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DSB Færgeåret 1983

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab. Foto: Thomas HauerslevDato: 01.05.2021
M/F Arveprins Knud i sommeren 1983 på vej til Knudshoved i blødt aftenslys på en sen eftermiddag på et roligt Storebælt. Foto: Thomas Hauerslev

Generelt


Hvor de foregående år havde været noget turbulente, blev 1983 et lidt mere roligt år for DSB’s færger.

Indskrænkning på Storebælt

Udover de tre brede IC-færger sejledes der på jernbaneoverfarten med 4. færge ASA-THOR i døgnsejlads (undtagen i weekender) samt 5. og 6. færge om natten (5. færge var PRINSESSE BENEDIKTE - og når den var væk SJÆLLAND) - og 6. færge var SPROGØ.

Imidlertid flyttede Carlsberg en del af produktionen til Fredericia fra 1.januar 1983; og de færre godstog der blev resultatet af dette gjorde at DSB kunne omlægge godstogskøreplanen, og derved inddrage 5. færge fra årsskiftet 1982/83.

Storm over Danmark

Tirsdag den 18. januar blev landet ramt af en orkan fra NNV, som blandt andet forårsagede at et 250 kvadratmeter stort tag blæste ned af bygningen mellem Slotskirken og Christiansborg, og stormen fik også konsekvenser for færgerne. Allerede den 17. januar om aftenen hvor vinden var af kuling styrke, påsejlede NAJADEN en nybygning fra værftet under havnemanøvre i Helsingør.

Storebæltsoverfarten næsten indstillet

Den 18. januar om morgenen fik SPROGØ, der var afgået fra Halsskov kl 08.45 sin hækport beskadiget så meget af en kraftig sø, at færgen måtte tages ud af drift og sejle til Korsør leje 1 for losning af bilerne fra det underste dæk. Stormen betød, at bilfærgerne kort efter kl 09.00 indstillede sejladsen, ARVEPRINS KNUD og HALSSKOV blev liggende i Halsskov, og KNUDSHOVED gik først tilbage til Knudshoved, men sejlede senere til Korsør leje 3 og lossede biler fra underste dæk.

På jernbaneoverfarten gik DRONNING INGRID til søs for at foretage maskinreparation efter at have losset jernbanevogne i Nyborg, hvilket medførte at KNUDSHOVED kl. 11.58 blev indsat som jernbanefærge mellem Korsør og Nyborg, og den blev meget hurtigt eneste færge i fart på Storebælt, da det kl. ca. 13 besluttedes at lægge KRONPRINS FREDERIK og PRINS JOACHIM op.

Årsagen hertil var, at de store IC-færger ved hårde anløb havde beskadiget det brede færgeleje nr. 4 i Korsør på anstødstømmeret, og lejet var derfor under reparation og forstærkning. De hårde anløb skyldtes blandt andet at disse færgers manøvreevner ikke var helt optimale under sådanne vejrforhold, da færgerne på det tidspunkt kun var udrustet med bovtruster forude. I løbet af eftermiddagen løjede stormen af, og omkring kl 20 var alle færger i fart igen. Næste morgen den 19. januar sejlede SPROGØ til Svendborg for at få repareret den beskadigede agterport.
 
Læs mere her:

DSB Færgeåret 1978 - 1996 af Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab

Gå til DSB Færgeåret 1982
Gå til DSB Færgeåret 1984

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Hauerslev.com's side om Banen's Færger

Interview og Artikler

 
M/F Sjælland på oplæggerpladsen i Halskov sommer 1983. Foto: Thomas Hauerslev

Færgen SJÆLLAND (tidligere DRONNING INGRID)

Da SPROGØ nu var væk, og ROMSØ og PRINSESSE BENEDIKTE på værft, manglede 6. færge der om dagen sejlede på biloverfarten, og om natten på Korsør-Nyborg overfarten, og det gav SJÆLLAND en værdig afslutning på næsten 32 års sejlads med passagerer, idet færgen fra onsdag den 19. januar om formiddagen til lørdag den 22. januar om morgenen sejlede med biler og godsvogne. Dette blev færgens sidste sejladser på Storebæltsoverfarten.

SJÆLLAND fik også muligheden for at sige ”farvel” på et par andre overfarter, idet hun fra den 15. februar til den 18. februar 1983 var indsat som godsfærge på Gedser-Warnemünde overfarten, og så kom den sidste periode, hvor hun fra 14. marts til 23. marts 1983 sejlede på Frihavnen-Malmø overfarten.

Natten mellem den 23. marts og 24. marts 1983 sejlede hun fra Københavns Frihavn til Warnemünde, hvor dens sidste aktive sejladser var med godsvogne mellem Gedser og Warnemünde den 24. marts og 25. marts, og da SJÆLLAND den 26. marts om morgenen kom tilbage til oplæggerpladsen i Halsskov, var dens tid som almindelig sejlende færge afsluttet.

En ny form for evakuering

Nu om dage er slidskesystemer til evakuering det naturlige i større passagerskibe, men i 1983 var disse kun i deres vorden, og det engelske firma RFD Limited i Surrey havde efter fem år udviklet et system, der den 29. marts blev demonstreret på Storebælt fra færgen KNUDSHOVED, mens folk fra hele den danske maritime branche og interesserede fra hele Europa og endog folk fra New Zealand og Venezuela så på.

Forsøget faldt godt ud, og efterfulgtes af endnu et slidskeforsøg, denne gang for Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg den 13. oktober, igen fra KNUDSHOVED, og et i 1984 fra PRINSESSE BENEDIKTE i Østersøen. Senere har slidskesystemer eller MES-systemer, (Marine Evacuation System) som de også kaldes vundet indpas på hundredevis af passagerskibe.

Bedre manøvreevner for IC-færgerne

Efter stormen den 18. januar gik man dels i gang med at reparere de skader der var på leje 4 i Korsør, dels måtte man indføre midlertidige grænser for i hvilken vindstyrke lejet måtte besejles, og endelig gik man i gang med at undersøge hvilke muligheder der var for at forbedre tværskibs kræfterne agterude. Allerede lørdag den 29. januar blæste det imidlertid atter op til storm, fra Vest og Sydvest, hvorfor IC-færgerne omkring kl 09.00 indstillede sejladsen, og blev liggende til søndag morgen. Derved fik SPROGØ og KNUDSHOVED endnu en omgang sejlads som IC-færger.
 
 
M/F Sprogø under indsejling til Halskov sommer 1983. Foto: Thomas Hauerslev

Nils Munk fortæller om undersøgelserne:

Simulationssejlads.

Det var ikke blot anløbet af Korsør, der voldte problemer men i lige så høj grad udsejlingen. Det var specielt i vind fra NV, hvor de nye IC færger ikke var i stand til at komme klar af Natohavnen, idet de havde afdrift som et læs hø. Efter den første storm, hvor 2 af de 3 IC færger var sat i drift, og hvor de måtte lægges op netop på grund af udsejlingsproblemer, blev der nedsat en række arbejdsgrupper. Der var mange forslag, og her skal nævnes:

1. Flytning af Natohavnen (temmelig urealistisk)
2. En meget lang trosse, som var fastgjort ovre på Strandvejen, så færgen på den måde kunne holdes klar (ikke særlig smart)
3. Slæbebådsassistance ved hver afgang i hård vind fra NV

I mellemtiden var man på Skibsteknisk Laboratorium begyndt at arbejde med skibssimulator, og det blev besluttet, at foretage forsøg med både afsejling og ankomst. På samme tid var det såkaldte Jastramror kommet på markedet, og man kunne herefter indkode IC færgernes data kombineret med isætning af et Jastramror i simulatoren, og herefter kunne man så måle resultatet.

Jastramroret virker således, at der sidder en rotor på roret, som får skruevandet til at virke på den måde, at ca 80 % af maskinkraften virker sideværts og 20 % virker fremad. Virkningen er dog kun effektiv, når farten er ringe (ca 3 – 5 knob)

Simulationssejladserne blev påbegyndt, og virkningen var ganske effektiv. Når det på grund af kraftig vind fra NV ikke var muligt at sejle ud fra Korsør, kunne det i stedet for lade sig gøre at svaje rundt om molehovedet (altså inde i havnen)

Efter mange undersøgelser endte man med at beslutte at færgerne i vinteren 1983/1984 fik påbygget jastram-ror, hvorved de blev særdeles manøvredygtige. Samtidig med at Jastram-rorene blev indbygget, blev styrehusene på IC-færgerne udvidet i bredden, så de kom ud over skibssiden, og brovingerne blev lukket.

 

M/F Romsø på vej til Halsskov set fra M/F Sprogø, sommer 1983. Foto: Thomas Hauerslev

Fueloliedrift – og påbud


DSB havde i en periode foretaget eksperimenter med at anvende fuelolie på KRONPRINS FREDERIK i stedet for den noget dyrere dieselolie, men efter klager fra blandt andet en børnehave, samt diverse målinger af evt. røggener, endte det med et forbud fra Korsør kommune den 23.februar mod at sejle på fuelolie. Efter at DSB havde fjernet 80 % af røggenerne ankede DSB påbuddet til Miljøstyrelsen den 21. oktober 1983, blandt andet fordi at der ikke var klager over de øvrige færgers (bl.a. ROMSØ) anvendelse af fuelolie. Mere om dette i 1984-artiklen.

100-års Jubilæum

Overfarten Korsør-Nyborg fejrede den 1. december 100 års jubilæum, hvilket blev markeret med en udstilling og et ”åbent-hus” arrangement på PRINSESSE BENEDIKTE, der i dagens anledning lå i leje 1 i Korsør, og med et jubilæumsarrangement på KRONPRINS FREDERIK.

Beslutning om sammenlagte overfarter

Den 3. marts havde Folketinget 1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ”Iværksættelse af 1. etape af sammenlægning af bil- og baneoverfarten på Storebælt”, der indebar en forlægning af de brede færgers sejlads til at ske Korsør-Knudshoved, samtidig med anlæg af en jernbane mellem Knudshoved og Nyborg og et bredt færgeleje i Knudshoved. Man regnede fortsat med at sejle noget gods på Korsør-Nyborg.

DSB etablerede derfor med virkning fra 1. oktober 1983 ”Anlægsprojektorganisation Knudshoved”, til at lave forundersøgelser og myndighedsbehandling m.v. i forbindelse med sammenlægningen.

Nils Munk fortæller:

Også i forbindelse med sammenlagte overfarter kunne DSB drage nytte af skibsteknisk laboratorium. Der blev foretaget en række simulationssejladser, og hvor Knudshoved tidligere havde givet problemer, viste det sig, at det var i Halsskov, at der med kraftige vinde ville opstå problemer med afsejling. Det blev derfor besluttet at ved en senere indsættelse af IC færgerne på Halsskov-Knudshoved skulle anløb i Knudshoved ske over forenden og i Halsskov over agterenden.

 
M/F Kronborg under indsejling til Helsingborg, 1983. Foto: Thomas Hauerslev

Århus-Kalundborg overfarten

Under den orkanagtige vestenstorm den 18. januar måtte selv PRINSESSE ANNE-MARIE, der ellers var berømmet for sin sødygtighed, opgive at sejle til Kalundborg og i stedet returnere til Århus.

Den 4. marts havde Folketinget 2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ”Fremrykning af bygning af 2 færger til Århus-Kalundborg overfarten”, og det besluttedes straks at iværksætte denne færgeanskaffelse. De to nye færger blev derfor af DSB udbudt til værfterne den 8. marts og værfterne havde derefter frem til den 3. juni til at afgive tilbud. Regeringens koordinationsudvalg besluttede senere, at begge færger af beskæftigelseshensyn skulle bygges i Nakskov og efter at finansudvalget den 18. august tiltrådte aktstykket, kunne DSB den 12. september skrive kontrakt med Nakskov Skibsværft om bygning af disse to færger.

Østersøen

Rødby-Puttgarden overfarten Stormen den 18. januar medførte at al sejlads var indstillet fra om morgenen og indtil sidst på aftenen hvor de tyske færger kom i fart, og i løbet af natten efter kom også de danske færger i fart.

Gedser-Warnemünde overfarten

Den 18. januar måtte KONG FREDERIK IX ride stormen af ud for Gedser fra kl 06 om morgenen og indtil kl 03.35 natten efter. Den 26. april havde ”Kongen” i tåge og usigtbart vejr kl 06.48 en Kollision med den yderste fyrbåke i Rødsand Rende. Fyrbåken blev godt ødelagt, og ”Kongen” måtte en tur på Nakskov Værft frem til den 6. maj.

Da ”Kongen” den 25. november var på vej tilbage til Gedser fra årets fjerde besøg på Nakskov Skibsværft, gik færgen der havde lods ombord på grund i tæt tåge ved Enehøje i Nakskov Fjord kl. 08.46 , men kom af grunden kl. 09.40, for dernæst at grundstøde igen kl. 09.47, og denne gang blev hun stående til kl. 07.57 næste morgen, hvor Svitzer fik den af grunden.

Fra sommerkøreplanen 1983 blev antallet af dobbeltture mellem Gedser og Warnemünde sat ned til fem i døgnet med to færger, da der ikke var behov for mere, hvilket gav en dårlig udnyttelse af færgerne. (én færge kunne sejle fire dobbeltture i døgnet på ruten)
 
 
M/F Helsingborg under indsejling til Helsingør med to SFL færger i baggrunden, 1983. Foto: Thomas Hauerslev

Ændringer i restauranterne på Storebælt og Østersøen

I løbet af 1983 genindførte DSB tjenerbetjente grill-restauranter på PRINS HENRIK, ARVEPRINS KNUD, SPROGØ, ROMSØ, DANMARK og DRONNING MARGRETHE II, idet der var mange ønsker fra kunderne om at blive betjent under overfarten.

Øresund

I stærk nordgående strøm påsejlede KÄRNAN den 7. februar SUNDBUSS PERNILLE der lå ved kaj i Helsingør Havn

Ændringer i organisationen undersøges

DSB’s ledelse nedsatte i 1983 et projekt der skulle undersøge hele strukturen i DSB’s rederivirksomhed, herunder vedligeholdelses- og værftsområdet. Projektet blev senere døbt Søfartsprojektet. Den 8.november 1983 blev det besluttet at etablere et ”midlertidigt DSB Færgerederi” pr. 1. januar 1984.
 
 
  
  
Gå: tilbage - op
Opdateret tirsdag, 20 april 2021 10:08:43