HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DSB Færgeåret 1979

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab. Foto: Thomas HauerslevDato: 01.05.2021
M/F ASA-THOR. Billede: Hjorth / Hauerslev

Dette år blev for færgerne stærkt præget af isvinteren. Efter flere år uden store isproblemer kom der i februar 1979 de laveste temperaturer siden vinteren 1963, og dermed begyndte vandene hurtigt at fryse til. Midt i februar var isen blevet så stærk, at normal færgetrafik på Storebælt ikke kunne opretholdes, og på et tidspunkt var det nødvendigt at indsætte både DANBJØRN og ISBJØRN for at få bilfærgerne igennem til Knudshoved, hvilket i praksis betød at halvdelen af landets isbrydere i et par dage var indsat på Storebælt. Også i Nyborg Fjord voldte isen store vanskeligheder. Konsekvenserne af isen var blandt andet, at de ældste færger måtte tages ud af drift, men også de nyere færger havde store problemer.

Rekorden blev sat af ASA-THOR med 30 timers overfartstid, og på biloverfarten var ROMSØ og SPROGØ begge oppe på 12 timers overfartstid. Al overførsel af InterCity- og Lyntog blev indstillet fra omkring den 15. februar til den 5. marts, og de jernbanefærger der sejlede, blev lastet med tunge godsvogne for bedre at kunne bryde isen. Der blev oplevet situationer, hvor DRONNING MARGRETHE II og PRINS HENRIK lå fast i isen ved Nyborg, og i en del timer var det alene KONG FREDERIK IX, der kunne anløbe Nyborg og kun ved at bakke hele vejen ind til Nyborg, og så svaje kort før lejet.

På andre overfarter var isen også hård. Således forekom der på Helsingør-Helsingborg en nat, hvor NAJADEN alene gennemførte sejladsen, mens HOLGER DANSKE var op imod 4 timer om en dobbelttur, og KÄRNAN lå fast i isen. På Bøjden-Fynshav var isen også generende, og her var man ved en enkelt lejlighed så heldig at DANBJØRN kom forbi og kunne assistere.

Den 26. februar fik PRINS HENRIK konstateret større skader på bagbord propelleraksel, og på selve propelleren. Det førte til, at færgen måtte tages ud af drift og sendes til en længere reparation på Svendborg Værft. For at erstatte PRINS HENRIK måtte DRONNING INGRID, (der sejlede som godsfærge på Rødby-Puttgarden/Warnemünde), samme aften hentes til Storebælt og indsættes som InterCity-færge frem til den 4. marts.

Da isvinteren var overstået skulle samtlige færger i dok og have repareret bundskader og i en del tilfælde udskiftet propellere. Som ét eksempel kan nævnes ugen fra den 22. april til den 29. april, hvor de tyske færger på Rødby-Puttgarden skulle i dok. For at få erstattet disse blev DRONNING INGRID igen hentet fra Rødby til Storebælt, for at erstatte SPROGØ på Halsskov-Knudshoved og Korsør-Nyborg. Så kunne SPROGØ sejle som InterCity-færge, mens KONG FREDERIK IX der ellers sejlede som InterCity-færge (på grund af at DRONNING MARGRETHE II var på værft) kunne sejle på Gedser-Warnemünde, og KNUDSHOVED kunne flyttes fra Gedser-Warnemünde (WARNEMÜNDE var på værft) til Rødby-Puttgarden. Da ugen var gået blev KNUDSHOVED igen flyttet til Gedser, KONG FREDERIK IX til Storebælt o.s.v.
 
Læs mere her:

DSB Færgeåret 1978 - 1996 af Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab

Gå til DSB Færgeåret 1978
Gå til DSB Færgeåret 1980

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Hauerslev.com's side om Banen's Færger

Interview og Artikler

 
M/F Svea på vej til Helsingborg en gang i 1960erne. Foto: Rigmor Rasmussen

I løbet af perioden frem til maj måned lykkedes det at få de fleste færger i dok, mens de sidste færger først nåede i dok i september. KORSØR havde en kortvarig afløsning på Frihavnen-Malmø fra den 25. juni til den 27. juni på grund af MALMÖHUS’ isdokning, og sejlede så selv på det sidste værftsophold i Fredericia fra den 1. juli. Da det skulle slutte fredag den 27. juli, blev der kort efter afsejling fra værftet konstateret et brændt krumtapleje, hvorefter færgen returnerede til Fredericia værft, og først var færdigrepareret den 13. august.

NYBORG blev solgt til ophugning, og slæbt væk den 24. november. Den var i første omgang solgt til et svensk firma, men dette firma videresolgte den, og færgen blev ophugget i Spanien. SVEA blev også solgt til ophugning i Nørresundby, efter at have ligget oplagt i Helsingborg i 3 år.

Samsø-ruten blev fra den 16. juni 1979 afkortet til alene at være mellem Kalundborg og Samsø. Dette var egentlig planlagt til at være sket fra 27. maj, men da rederiet Grau’s nybygning ikke var klar denne dag, blev KALUNDBORG indsat i ekstra ture mellem Kolby Kås og Århus frem til den 15. juni.

KONG FREDERIK IX sejlede fra den 23. juni på Rødby-Puttgarden overfarten. Denne sejlads sluttede imidlertid brat den 20. august kl. 14.20, da færgen ”torpederede Fehmern” som Lolland-Falsters Folketidende skrev dagen efter. Der var dog ikke tale om, at øen Fehmern flyttede sig!!!, men at ”Kongen” under anløb af Puttgarden i tæt tåge pludselig fik svigt på radaren på agterbroen, og inden man nåede at få gjort noget ramte færgen molen med meget stor kraft.
 
 
M/F KONG FREDERIK IX. Billede: Hjorth / Hauerslev

Agterporten, der blev svært beskadiget, blev forsøgt hævet i Puttgarden med en meget stor kran, men forgæves, og færgen returnerede til Rødby for losning. Der var en del tilskadekomne blandt de 369 passagerer, men heldigvis havde de 337 af passagererne nået at sætte sig i bilerne, således at skadernes omfang kunne opgøres til 25 skadede biler og nogle tilskadekomne passagerer, der blev indlagt på hospitalet. Alle blev dog udskrevet næste dag. Om aftenen sejlede ”Kongen” til Helsingør Værft for reparation, der kom til at vare til den 26. oktober. Sjovt nok blev der under dette værftsophold installeret endnu en radar på agterbroen, således at der nu var to! Det kostede i øvrigt mere at reparere færgen end det havde kostet at bygge den 25 år før!

Da reparationen var ved at være afsluttet, bad skibsføreren om, at færgen efter afgang fra værftet sejlede direkte til Puttgarden for at prøve om færgens agterskib nu passede i et bredt færgeleje, således at både jernbanevogne og biler kunne losses og lastes. Dette blev afslået med den begrundelse at ”det var jo alene for at besætningen kunne få ”udenrigsration” (det vil sige toldfri ration af tobak, øl og spiritus).

”Kongen” sejlede derfor til Knudshoved, hvor man konstaterede at færgen ikke kunne gå i lejet. Efter et par dages forløb fandt man ud af at det sydlige leje var skadet ved en hård påsejling, så her kunne ”Kongen” mases ind; og så sejlede ”Kongen” på Storebælt i 10 dage. Derefter skulle ”Kongen” afløse for PRINSESSE ANNE-MARIE på Århus-Kalundborg, men ved ankomst til Århus vidste det at ”Kongen” heller ikke passede i lejet her, og PRINSESSE ANNE-MARIE, der var på vej til værft, måtte kaldes tilbage og sættes i fart i et døgn, mens ”Kongen” blev forsøgt ændret på Århus værft, og man skar ”tappen” af i færgelejets klap. Da PRINSESSE ANNE-MARIE var tilbage fra værftopholdet blev ”Kongen” igen forsøgt repareret i julen på Århus Værft, men var stadig ikke helt i orden. Nu havde rederiet fået nok, så da begge Århus-færger var færdige med værftsopholdene sejlede Kongen direkte fra Århus til Puttgarden den 5. februar 1980. Her konstaterede man at færgen ikke kunne gå i lejet! Tilbage til Rødby og hente repræsentanter fra rederiet og folk fra Nakskov værft, så til Puttgarden igen for opmåling, til Nakskov værft for reparation, og så var færgen i orden!
 
 
M/F Dronning Ingrid på Helsingør Værft. Billede: Thomas Hauerslev

Dette år indebar også en søsætning, idet Helsingør Værft den 8. august 1979 kunne søsætte den første af de nye ”brede” InterCity-færger, der fik navnet DRONNING INGRID. Få dage før var den ”gamle” DRONNING INGRID blevet omdøbt til SJÆLLAND. DRONNING INGRID/SJÆLLAND fik i denne sommer en del passagersejlads på Østersøen, først med 4 dage i juli og senere ca 4 dage i august på Gedser-Warnemünde, og dernæst 14 dage på Rødby-Puttgarden som følge af Kongen’s havari. Fra 18. maj til 20. maj og igen fra 12. juli til 16. juli var der derfor for første gang 4 danske færger i fart samtidig på Østersøen. DRONNING INGRID måtte på værft i påsken for at få repareret bovporten, da øverste klap i Rødby ikke var hejst helt op ved et anløb, og DRONNING INGRID derfor fik ødelagt porten.

Også i 1979 forekom strejker på overfarterne, dels den 22. marts, og senere en større strejke fra den 21. juni til den 23. juni, der gik hårdt ud over overfarterne Århus-Kalundborg, Korsør-Nyborg, Halsskov-Knudshoved og Rødby-Puttgarden. Den første strejke var en generel strejke mod SV-regeringens indgreb i overenskomstforhandlingerne, mens den sidste alene var de ikke-tjenestemandsansattes forsøg på at få højere løn – selvfølgelig lige i starten af skoleferien!
 
 
  
  
Gå: tilbage - op
Opdateret tirsdag, 20 april 2021 10:06:04