HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DSB Færgeåret 1978

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab. Foto: Thomas HauerslevDato: 01.05.2021
M/F Najaden under indsejling i Helsingør, 23. februar 1976. Foto: Hjorth / Hauerslev

Det der prægede DSB-færgeåret 1978 mest, var strejker og blokader. Strejkerne var dels en udløber af den store konflikt der dette år hærgede Danmark, dels en konflikt om lønforholdene for DSB-færgerestauranters personale. Den direkte konflikt tog sin begyndelse sidst i februar 1978 ved Århus-Kalundborg overfarten, men fik et helt andet omfang, da hovedorganisationerne på landsplan den 21.april 1978 lockoutede mange, heriblandt de ansatte i DSB-færgerestauranterne, hvorefter disse gik i strejke.

Hermed var situationen fastlåst, og da færgerestauranternes personale også varetog rengøringen og fjernelse af affald ombord blev færgerne i løbet af få dage mere og mere beskidte. På Storebælt udtalte en kaptajn den 25. april ”Jeg sejler til miderne kravler rundt”, men to dage senere besluttede stadsdyrlæge Correll at ”Dronning Margrethe II” og ”Romsø” skulle tages ud af fart, og ”Prinsesse Benedikte” var tæt på også at blive oplagt. En selvbestaltet gruppe fra Fremskridtspartiets Ungdom søgte at rydde to af færgerne, men endte med at blive anholdt, blandt andet fordi de havde overfaldet en af matroserne.

Idet ”Prins Henrik” og ”Knudshoved” var på værft, var overfarten nu uden alle de nyere færger, og i de følgende dage blev det et rent eldorado for færgeinteresserede, idet ”Storebælt” nu skulle erstatte ”Dronning Margrethe II”, delvist i samsejling med ”Korsør”, der dog også skulle assistere på Halsskov-Knudshoved overfarten. ”Storebælt’s” maskineri var hårdt belastet ved denne forcerede sejlads, og færgen måtte flere gange maskinrepareres, og erstattes af ”Fyn”, men det blev det jo ikke dårligere af, set fra en færgeinteresserets synspunkt. Den nedsatte kapacitet tvang DSB til at bede passagererne gå til og fra borde ca fem gange om dagen i stedet for at blive overført i de normale Lyn- og InterCity-tog.

Det forhold, at færgerne ikke kunne blive tømt for affald fremkaldte en del initiativer. Dels gik driftsområdechef K Yde Lassen i radioen og bad folk om at tage deres affald med fra borde og dels begyndte regeringen med arbejdsminister Svend Auken at røre på sig, og førte lange drøftelser med arbejdsmarkedets parter og DSB’s topledelse om hvordan man fik færgerne ryddet, så de kunne holdes sejlende. Man enedes til sidst om at lade Falck rydde færgerne, hvilket imidlertid heller ikke lykkedes, da Falck’s reddere nægtede at påtage sig konfliktramt arbejde. Til gengæld virkede radio-appellen, idet K Yde Lassen få dage senere kunne konstatere ”at vi kan sejle videre på denne måde indtil jul”; folk tog nemlig både deres eget affald med fra borde, men også lidt af det der lå ombord, og resten blev oversprøjtet med et desinficerende middel.
 
Læs mere her:

DSB Færgeåret 1978 - 1996 af Morten Salicath, Dansk Færgehistorisk Selskab

Gå til DSB Færgeåret 1979

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Hauerslev.com's side om Banen's Færger

Interview og Artikler

 
M/F Kärnan under uddsejling i Helsingør, 23. februar 1976. Foto: Hjorth / Hauerslev

På Rødby-Puttgarden var ”Danmark” taget ud af passagerdrift fra den 23. april til den 25. april, og færgen sejlede i dette tidsrum alene med godsvogne.

Den 5. maj blev der dog indgået forlig, og i løbet af de følgende dage blev de oplagte færger rengjorte, og fra den 7. maj var sejladsen normal. Den 5. maj blev sejladsen dog stoppet i seks timer af en helt anden årsag, nemlig fiskernes blokade af en lang række havne, heriblandt Korsør og Halsskov. Da fiskerne ikke fik nok effekt ud af deres blokade, blev den gentaget den 10. maj.

Som beskrevet i sidste nummer af ”Færgefarten” døde skibsreder Knud Lauritzen under ”Dana Anglia”’s jomfrusejlads, og skibsrederens kiste blev derefter sejlet til Esbjerg, hvorfra den den 10. maj viderebefordredes i den kongelige bårevogn (så vidt vides eneste gang den er blevet anvendt til ikke-kongelige). Den kongelige bårevogn var tilkoblet toget ”Englænderen” og blev på Storebælt overført med ”Kong Frederik IX”. Da færgen nærmere sig Korsør havde fiskerne lagt sig i espalier ud for Korsør, med flagene på halv for at vise den afdøde skibsreder den sidste ære.

Inden man nåede frem til april/maj var det slut med flere af de gamle færger, ”Sjælland” blev i januar 1978 solgt til Norge og blev den 4. februar slæbt fra oplæggerpladsen i Korsør Nor. Også en anden af de gamle færger sluttede dette forår. Det var færgen ”Nyborg”, som fra 2. januar 1978 og frem til 10. marts på mandage til torsdage, sejlede en eller to dobbeltture om aftenen med gods. Herefter blev færgen blev oplagt i Nyborg frem til salget i efteråret 1979. (Den blev dog holdt som reserve frem til april 1979, og lå i denne periode sejlklar med varme på, og månedlig afprøvning af alt maskineri og øvrigt udstyr.) I de første 14 dage af januar 1978 lå den om dagen i Halsskov, hvilket ses på foto taget den 4. januar med 3 gamle færger i Halsskov, ”Korsør” og ”Nyborg” som nat-godsfærger, og ”Fyn” som bilfærge.
 
 
M/F Najaden og M/F Hälsingborg i Helsingør, 23. februar 1976. Foto: Hjorth / Hauerslev

”Arveprins Knud” blev fra 2. januar til 22. februar ombygget ved Aalborg Værft, og fik bl.a. hurtigere omskiftning mellem sejlads som 2-dækker og som 3-dækker samt større frihøjde på nederste vogndæk

”Asa-Thor” var indsat på Frihavnen-Malmø den 12. august og den 16. september, begge gange for overførsel af én specialtransport.

På Århus-Kalundborg overfarten fik ”Prinsesse Elisabeth” indbygget hængedæk frem til den 20. april. Under ”Prinsesse Anne-Marie” ’s værftsophold sidst på året var ”Knudshoved” afløserfærge, men som det ofte var tilfældet kneb det for afløserfærgernes maskiner at holde til den højere belastning på overfarten og ”Knudshoved” måtte da også lægge op et par døgn for maskinreparation, med aflyste ture til følge.

”Knudshoved” havde et par måneder før en større skade, idet den under udsejling fra Rødby fredag den 15. september om aftenen i hårdt vejr fik en forkert sø ind, der ødelagde hækporten. Skaderne på hækporten var så omfattende at færgen måtte sejle tilbage til Rødby og losse tog og passagerer, og så om natten sejle til Nakskov Værft for at få repareret hækporten. Skaderne på hækporten blev repareret af en maskine der trykkede med en kraft på 200 tons! Som følge af at ”Knudshoved” nu manglede måtte ”Dronning Ingrid” i al hast dirigeres fra Storebælt til Gedser-Warnemünde overfarten, og ”Kong Frederik IX” blev så flyttet til Rødby-Puttgarden, indtil ”Knudshoved” var repareret den 21. september.

Stor tak til Per Brandt-Hjeresen og Jørn-Bent Jensen for hjælp med indsamling af oplysninger.
 
 
  
  
  
Gå: tilbage - op
Opdateret tirsdag, 20 april 2021 10:04:08