HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

Opstartsprocedure for maskineriet på M/F Holger Danske

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Senior Maskinchef Lennart JægerholtDato: 02.01.2021
Senior Maskinchef Lennart Jægerholt ombord i M/F Holger Danske's vældige maskinrum, klar til at starte færgen op. Foto: Thomas Hauerslev

Når færgen har været oplagt for natten, starter dagen med at de vandtætte døre åbnes fra broen.

1.mester og maskinchefen deler herefter opgaverne i mellem sig, så den ene tager sig af selve hoved- hjælpemotorrum og den anden tager sig af akseltunnellerne.

Tunnelarbejdet startes i forenden, hvor oliestanden i stævnrørs-niveau-tanken kontrolleres. Hvis det er for lavt pumpes der igennem til overløb. Herefter pejles ferskvands-forbrugstanken og sprinklertanken. Der åbnes for luften på BB startlufttank til start, manøvre og horn. Hytek koblingen (som kobler den forreste del af skrueakslen ind og ud) pejles. I agterende pejles det agterste stævnrør og pumpes igennem hvis nødvendigt.

I hovedmotorrum åbnes søventiler for køling og brandpumpe. Hoved- og hjælpemotorer samt gear pejles. CJC-filteret til oppumpning af dieselolie startes. Der stilles om på pumper og ventiler så spildvarmen fra motorerne kan bruges til opvarmning af centralvarmevand og varmt brugsvand.

I kontrolrummet startes 2 hjælpemotorer. Nr. 1 og 2 i ulige uger og nr. 3 og 4 i lige uger. Den ene hjælpemotor synkroniseres mod land og kobles ind. Landtilslutningen kobles automatisk ud. Den anden hjm. synkroniseres sammen med den første og lasten fordeles. Nu startes en 60 gr. fw. pumpe så varmen fra hjm kan ledes ud i fw systemet. Herefter kan ventilationssystemerne startes. Indblæsning i maskinrum, kontrolrum og aptering samt krumtaphus-udsuger, udsugere fra sanitære rum samt udsugere i toppen af hver skorsten. Nu er turen kommet til opstart af 30 gr. pumpe, styremaskiner, propellerpumper, gearoliepumpe og Hytekpumpe. Pumpe 1 i ulige måneder og pumpe 2 i lige måneder. Efter et par minutter kan alle prioriteringsknapper drejes, så st.by pumper er klar til at starte, hvis masterpumpen svigter. Hvis alt ser normalt ud og lyder rigtigt, er det blevet tid til dagens første kop kaffe.

Ca. 10 minutter før afgang sættes afbryderne til de hovedmotorer man skal sejle med den pågældende vagt på ”run”. På motoren oppumpes smørolietryk med forsmørepumpen, motoren tørnes et par omgange med luft og startes. Tilbage i kontrolrummet afprøves funktion af telegrafen samt propeller for og agter fra maskinrummet og broen. Motorerne kobles ind og manøvren sendes op til broen.
 
Læs mere her:

Sidste dag med Motorfærgen Holger Danske

M/F Holger Danske Fakta

Galleri: Rundtur på M/F Holger Danske i Rødbyhavn, 29. december 2020

Galleri: M/F Holger Danske passerer Deutschland på Østersøen 23. juli 2018

Hauerslev.com's side om Banen's Færger

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Interview og Artikler


 
Blandt de mange styrekontroller færgen har, kan Lennart Jægerholt styre omdrejningerne på hovedmotorene. Foto: Thomas Hauerslev

Nu er vi klar til at sejle, så når landstrømstikket trukket ud, vogndækket er lastet, agterfortøjningen bjærget, primærfortøjningen slækket og klappen løftet, kan vi bakke ud af lejet, lukke visiret og begive os ud til svajepladsen sydvest for separationen ½ sømil uden for havnehullet.

Når vi er begyndt at sejle forlæns og det hele stadig ser fornuftigt ud, går den mester, som var i hovedmotorrummet op og spiser morgenmad i messen imens den anden starter sin rundering med at gennemgå alt det, som den første lige har lavet. Når 1. manden er tilbage, kan den anden fortsætte runderingen i kabysafdelingen, så også han kan få lidt at spise.

Når den skibsassistent, som er tilknyttet maskinen, er færdig på dækket med lastningen tager han også lidt mad inden hans rundering starter. Han skal pumpe stævnrør (hvis ikke mesteren allerede har gjort det) og tømme alle lænsebrønde, (hvis der er noget i dem) hvorefter han skal ud på tur med sin pejleseddel. Han pejler bund og vingetanke samt sisterner for indhold af vand olie og slam som skal føres ind i journalen. Herefter tager han en hurtig tur med moppen og fjerner eventuelle oliepletter inden nogen kommer til at træde i dem.

Herefter begynder den egentlige arbejdsdag, hvor 1. mester sætter sine folk i gang med dagens opgaver.

• Gå til Sidste dag med Motorfærgen Holger Danske
• Gå til galleriet: Rundtur på M/F Holger Danske i Rødbyhavn, 29. december 2020
• Gå til M/F Holger Danske Fakta
• Se også DSB Færgeåret 1995
 
 
  
Gå: tilbage - op
Opdateret lørdag, 02 januar 2021 17:48:02