HJEM
DSB Gods' DanLink
Filmanmeldelser
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"

JERNBANER
EMD/GM Maskiner
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Lokschuppen
Rayton's Trains
Udenlandske tog
74 | 80 | 81 | 87

DSB CLASSIC
DSB Gods' DanLink
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
DSB Driftsmateriel
S-tog & Bybane
Jernbanefærger

EN SLAGS NYHEDER
• 2020 | 2019 | 2018
2017 | 2016 | 2015
2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 
 
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

UIC: International litrering af person- og godsvogne

Tilbage til forsiden
Samlet og redigeret af: Thomas Hauerslev. Dato: 19.06.2019

International Litrering af jernbanevogne

 
Rullende jernbanemateriel er udstyret med et 12-cifret UIC nummer, og hver enkelt ciffer har følgende betydning:

Første og andet ciffer: Regimenummer
Tredie og fjerde ciffer: Styrelsesnummer / UIC landekode (86 = DSB / Danmark)
Femte til ottende ciffer: Gattungskennzahlen
Niende til elfte ciffer: Løbenummer på vogntypen
Tolvte ciffer: Kontrolciffer
 
 
Betydning
 
Eksempel 1

01 RIV-EUROP
86 DSB
500 0 235-7
E
 
Eksempel 2

21 86 440 0 018-8
RIV DSB Lgjs
 
Udvekslingsregime
 
01 21
UIC Styrelsesnummer
 
86 DSB 86 DSB
Vogntypekode
 
500 0 440 4
Løbenummer
 
235 018
EDB kontrolciffer
 
-7 -8
Litrering
Fastlægges efter vognens udstyr jf UIC
 
E Lgjs
     
Læs mere her:

Godsvogne Hovedtyper

Hauerslev's Togbibliotek

Hauerslev's Nyheder om Dit og Dat

Interview og Artikler

Internet link:

DJK


 
   

Godsvogne Hovedtyper

 
Hovedlitra Beskrivelse Nummer
Litra E Åben godsvogn af standardtype med plant gulv. Kan tippes over enden eller siden
 
50
Litra F Åben godsvogn af speciel type 6
Litra G Lukket godsvogn af standard type med mindst 8 ventilationsåbninger 12, 13, 15
Litra H Lukket godsvogn af speciel type 21, 22, 23, 24
Litra I Vogne under temperaturkontrol 8
Litra K Fladvogn af standardtype med nedklappelige sider og korte støtter 33
Litra L Fladvogn af speciel type 44
Litra O Kombinerede åbne/flade vogne af standardtype med støtter og nedklappelige vægge 3
Litra R Fladvogn af standardtype med støtter og nedklappelige endevægge 39
Litra S Fladvogn af speciel type 45
Litra T Vogne med tag, som kan åbnes 07, 57
Litra U Vogne af speciel type, som ikke kan henføres til under hovedlitra F, H, L eller Z 91
Litra Z Beholdervogne med metallisk tank for transport af flydende eller gasformige produkter 7
     
Godsvogne Hovedtyper

Udvalg af International underlitrering af godsvogne

 

Åbne godsvogne

 
  Litra E Litra F Litra K Litra L Litra O Litra R Litra S
a 4-akslede: Toakslede bogier 4-akslede: Toakslede bogier          
aa 6 aksler eller flere. Lastgrænse mindst 60t 6 aksler eller flere. Lastgrænse mindst 60          
b              
c              
f              
k              
kk              
l Kan ikke tippes over siden Massiv tyndekrafttømning til begge sider samtidigt, høj          
ll              
m              
o Kan ikke tippes over enden Massiv tyndekrafttømning mellem skinerne          
oo              
p              
pp              
q              
qq              
s Godkendt til kørsel 100km/t Godkendt til kørsel 100km/t          
ss Godkendt til kørsel 120km/t Godkendt til kørsel 120km/t          
Læs mere her:

Godsvogne Hovedtyper

PDF:
1.100 International litrering af godsvogne
 
   

Lukkede godsvogne

 
   
  Litra G Litra H Litra I Litra T Litra U Litra Z
a 4-akslede: Toakslede bogier 4-akslede: Toakslede bogier 4-akslede: Toakslede bogier      
aa 6 aksler eller flere. Lastgrænse mindst 60 6 aksler eller flere. Lastgrænse mindst 60        
b     Bundflade mindst 22m2      
c   Gavldøre Med kødkroge      
d     For transport af fisk      
e     Med elektrisk ventilation      
f            
g Indrettet til transport af korn Indrettet til transport af korn        
h            
i   Sidevæggene kan pbnse        
k 2-akslede: Lastgrænse under 20t
4-akslede: Lastgrænse under 40t
 
2-akslede: Lastgrænse under 20t
4-akslede: Lastgrænse under 40t
       
kk 2-akslede: Lastgrænse under 25t dog mindst 25t
4-akslede: Lastgrænse under 50t mindst 40t
2-akslede: Lastgrænse under 25t dog mindst 25t
4-akslede: Lastgrænse under 50t mindst 40t
       
l            
m 2-akslede: Læsselængde under 9m
4-akslede: Læsselængde under 15m
2-akslede: Læsselængde under 9m
4-akslede: Læsselængde under 15m
       
o            
oo            
p            
pp            
q            
qq            
s Godkendt til kørsel 100km/t Godkendt til kørsel 100km/t        
ss Godkendt til kørsel 120km/t Godkendt til kørsel 120km/t        
Læs mere her:

Godsvogne Hovedtyper

PDF:
1.100 International litrering af godsvogne
 
   

Personvogne Hovedtyper

 
Litra A:
Litra B:
Litra D:
Litra P:
Litra An
Litra Bn
Litra Bns
Litra Ans

 
 

10-99 Styrelser tilsluttet UIC (udvalg)

 
10 VR Finland
20 SZD USSR
41 ALB Albanien
43 GySEV Ungarn
44 BHEV Ungarn
50 DR DDR
51 PKP Polen
52 BDZ Bulgarien
53 CFR Rumænien
54 CSD Tjekkoslovakiet
55 MAV Ungarn
60 CIE Irland
64 FNM Italien
66 CIWLT
70 BR Storbritannien
 
71 RENFE Spanien
73 CH Grækenland
74 SJ Sverige
76 NSB Norge
80 DB Vesttyskland
81 OBB Østrig
82 CFL Luxembourg
83 FS Italien
84 NS Holland
85 SBB-CFF Schweiz
86 DSB Danmark
87 SNCF Frankrig
88 SNCB Belgien
94 CP Portugal
   
 
   
   
• Gå til UIC: International litrering af person- og godsvogne  
Gå: tilbage - op
Opdateret søndag, 21 juli 2019 14:09:53