HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

Danske Statsbaners nye lokomotiv litra MX
GM / EMD Electro Motive Division's Diesellokomotiver

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Overingeniør E Risbjerg Thomsen, maskinkontoret. Forberedt for hauerslev.com af Anders M Olsson, Lund, SverigeDato: 30.07.2014
MX 1035 forspændt godstog på Grenå station

Den største samlede leverance af diesellokomotiver, der endnu har fundet sted her i landet, er nu påbegyndt med leveringen af MX 1001, der er taget i drift i DSB's 1. distrikt i begyndelsen af denne måned. Dette er det første lokomotiv i den store serie på ialt 45 MX-lokomotiver, der blev bestilt i februar 1959 med det svenske firma Nydqvist & Holm Aktiebolag (NOHAB), Trollhättan, som hovedleverandør, og flere lokomotiver af denne type, der i omtale er blevet kaldt "små MY'er", vil følge hurtigt efter i stigende takt. Der regnes med, at alle 45 lokomotiver vil være i drift i sommeren 1962.

Inden længe begynder også leverancen af de 80 MH-dieselrangerlokomotiver, der er i bestilling med A/S Frichs, Århus, som hovedleverandør, og hvoraf de første leveres til 2. distrikt. Det bliver altså ialt en tilgang til DSB på 125 diesellokomotiver, hvis levering ventes at ske de kommende to år - en meget omfattende rationalisering og modernisering af DSB's trækkraft, hvilket jo som bekendt blev muliggjort i kraft af et i 1959 optaget udenlandsk lån.
 
Læs mere her:

GM / EMD Electro Motive Division's Diesellokomotiver

Baner og tog fra da mor var dreng

Historien om DanLink - DSB 1986-2000

Internet link:
 
MX 1035 forspændt godstog på Østerport station

Som det vil ses af de hosstående illustrationer, minder MX-lokomotiverne meget om MY-lokomotiverne. Endepartierne med "næsen" foran førerrummene har samme form som på MY-lokomotiverne. Endvidere har de nye lokomotiver også 3-akslede bogier med banemotorer på yderakslerne, ligesom de i øvrigt i flere andre detaljer ligner MY-lokomotiverne.

Der er imidlertid også væsentlige forskelle, selv om disse ikke bemærkes så stærkt i det ydre. MX-lokomotivet er konstrueret til at kunne køre på næsten alle DSB's strækninger og er derfor et forholdsvis let lokomotiv med akseltryk på drivhjulene på 16 t og noget mindre på bogiernes midterhjul. Den samlede vægt er med fulde beholdninger på 2800 l brændselsolie og 2800 l kedelvand ialt 88,4 t, og da lokomotivet er forholdsvis langt, 18,3 m, har det en lav metervægt.
 
 
MX 1035 på drejeskiven - muligvis i Nyborg

Bogierne er letbyggede med en afstand på kun 3400 mm mellem yderakslerne, og det midterste hjulsæt i hver bogie, hvis hjul har mindre diameter end de øvrige, er udstyret med skivebremse, hvilket er nyt for DSB's materiel, men her er indført dels af pladshensyn, dels med henblik på, at maksimalhastigheden, der nu er 133 km/time (indtil videre begrænset til 120 km/time), senere kan forøges til 150 km/time ved en ændring af udvekslingsforholdet i banemotorernes tandhjulsudveksling og samtidig forøgelse af skivebremsens bremsevirkning.

Dieselmotoren er 12-cylindret med effekt på 1425 hk og er af General Motors type 567 C, altså samme type som MY-lokomotivernes 16-cylindrede motor, hvilket giver den store fordel, at de to lokomotivtyper har et stort antal fælles reservedele. Der er lagt særlig vægt på at opnå en effektiv støjdæmpning, idet der er taget en helt ny type lyddæmper for udstødningsstøjen i brug, som er projekteret særlig for denne motortype af professor dr techn Eyvind Frederiksen, Danmarks tekniske Højskole. Endvidere er der lyddæmpende beklædning af skillerummene mellem førerrum og maskinrum og af alle ydervægge for dæmpning af maskinstøjen. Resultatet er da også blevet, at der er opnået en meget væsentlig reduktion af støjafgivelsen fra lokomotivet.
 
 
MX 1034 forspændt godstog imellem Godsbanegården og Vigerslev

MX-lokomotivet har automatisk oliefyret dampvarmekedel til togopvarmning fra firmaet Vapor i USA med lidt mindre kapacitet end den tilsvarende varmekedel i MY-lokomotivet. Desuden har MX-lokomotivet af nyt udstyr en oliefyret vandvarmer, der kan holde motorens kølevand og vandbeholdningen i de under lokomotivet anbragte kedelvandsbeholdere opvarmet under lokomotivets henstand med standset motor. Køleventilatoren er mekanisk drevet fra dieselmotoren og ind- og udkobles automatisk ved termostatstyring.

Danske virksomheder medvirker i stort omfang som under-leverandører. Bogierne og den væsentlige del af overbygningen udføres af A/S Frichs, Århus, medens hoveddynamoen og banemotorerne bygges af Thomas B Thrige, Odense, på licens fra General Motors. Den danske elektrotekniske industri har en del yderligere leverancer, medens resten af det elektriske udstyr og dieselmotoren med tilbehør leveres fra General Motors i USA. Akselkasserne leveres af SKF. Kontraktprisen pr lokomotiv er ca 1,4 mill danske kr, idet betalingerne fordeler sig således, at ca 28% af denne pris betales i svensk valuta, ca 34% i US-dollars og ca 38% betales til danske firmaer, hvilket er en endnu højere andel til dansk industri end for MY-lokomotiverne.
 
 
To MX lokomotiver i Frederiksværk

Inden MX 1001 indgik i normal drift foretoges omfattende prøvekørsler og tekniske undersøgelser i Sverige og Danmark. Her i landet blev lokomotivet prøvet i 300 t eksprestog mellem København og Korsør og i 400 t eksprestog Gedser-København samt i 800 t godstog København-Gedser. Lokomotivet blev også prøvet i 300 t standsende persontog på Nordbanen mellem København og Hillerød og på Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor MX'erne vil blive indsat til afløsning for damplokomotiverne af litra S.

Prøvekørslerne gennemførtes planmæssigt, og der foretoges omfattende målinger af lokomotivets tekniske funktioner - i enhver henseende med tilfredsstillende resultat.

Det første lokomotiv er nu som nævnt taget i brug i 1. distrikt, de følgende to vil gå til 2. distrikt til anvendelse bl.a. ved uddannelse af personale, og den videre levering sker til 1. distrikt, indtil der ialt er leveret 20 lokomotiver til 1. distrikt. Ved sommerferietrafikkens begyndelse 1961 påregnes 1. distrikt at have modtaget omtrent hele sin del af leveringen, og ved opdeling på denne måde opnås der køreplansmæssige fordele.

De nye MX-lokomotiver vil i de kommende år komme til at præge DSB's drift stærkt på så godt som alle strækninger, idet MY'erne dog fortsat vil præge driften i hovedstrækningernes store tog, og når alle de nye lokomotiver er i drift, vil der kun mangle et forholdsvis lille antal diesellokomotiver at anskaffe for at gennemføre DSB's foreløbige mål: Afskaffelse af damplokomotiverne i hverdagstrafikken. En meget væsentlig rationalisering og modernisering af togfremførelsen vil hermed være gennemført.
 
 
  
Gå: tilbage - op
Opdateret søndag, 03 januar 2021 09:10:16