HJEM

JERNBANER
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Udenlandske tog
Lokschuppen
Tog i Tyskland
74 | 81 | 87
EMD/GM Maskiner
Rayton's US Trains

DSB CLASSIC
DanLink
Driftsmateriel
Jernbanemuseet
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
S-tog & Bybane
Jernbanefærger
Stationer

EN SLAGS NYHEDER
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

DSB Gods' præsentation af Litra EG 3101 - 3113 strækningslokomotiv

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Erik Willumsgaard & Af Lars Petersen, DSB GodsDato: 09.05.2016

EG 3100 – Europas hidtil stærkeste lokomotiv

 
Kalvebod 32 i København, DSB Gods hovedkvarter med reklame for det nye superlokomotiv omkring 1997. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


DSB har i august 1997 indgået kontrakt med SIEMENS om levering af 13 godstogslokomotiver samt option på yderligere 7 lokomotiver. Disse vil blive DSBs kraftigste elektriske lokomotiver. Lokomotiverne skal anvendes i grænseoverskridende trafik primært på strækningen Malmø - København - Storebælt - Padborg. De er derfor konstrueret til såvel 25 kV 50 Hz som til 15 kV 16,7 Hz køreledningsspænding. De er forberedt for DBs sikkerhedssystem og udrustet med sikkerheds- og radiosystemer for Danmark og Sverige. Lokomotiverne skal kunne igangsætte og trække godstog på 2000 t på Storebælt- og Øresundsforbindelsen på 15,6 promille, og de skal kunne fremføre et godstog på 2000 t på vandret bane med 120 km/h.

Data Litra EG 3101-3113 (Foreløbige tekniske data for lokomotivet)

Leverandør: SIEMENS og Krauss Maffei. Levering af 3101-3113: 1999-2000. Spænding og frekvens: 25 kV, 50 Hz og 15 kV, 16,7 Hz. Tjenestevægt: ca. 126 t. Længde over puffere: ca. 20,90 m. Bredde: ca. 3,00 m. Højde: ca. 4,40 m. Maksimal effekt, traktion: 6500 kW. Maksimal effekt, el-bremsning: 6500 kW. Maksimal hastighed: 155 km/h. Antal drivende aksler: 6. Traktionssystem Elektrisk: AC. Fjernstyring: ZWS-anlæg. Akselrækkefølge: Co'Co'. Akselafstand: 10,20 + 2,00 + 2,25 m. Starttrækkraft: 400 kN. Hjuldiameter: 1250 mm. DSB sikkerhedssystem: ATC. SJ sikkerhedssystem: ATC. DB sikkerhedssystem, forberedt: Indusi
 
Læs mere her:

Hauerslev's Nostalgiske Dieselspot & Pufferküssen Sider

Bibliotek: EA

Internet link:
 

Superlokomotiv - EG 3100, Europas hidtil stærkeste - afsløret

 
Kalvebod broen med to EG på vej til Sverige. EG 3102 forrest. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


Mandag den 3. august 1999 blev DSB Gods nye superlokomotiv - EG 3100, Europas hidtil stærkeste - afsløret ved en såkaldt roll out i München. Hermed blev et foreløbigt mål nået, inden det nye lokomotiv skal indsættes i fast drift ved åbningen af den faste forbindelse over Øresund til næste år.

Dog er EG-lokomotivet ikke et mål i sig selv. Men et middel - og en afgørende faktor - i realiseringen af DSB Gods' strategiplan, hvor der satses på en meget betydelig vækst, især på det internationale område.

Optimal udnyttelse af de faste forbindelser
Med EG-lokomotivet er DSB Gods særdeles godt rustet til den stadigt hårdere konkurrence på det europæiske transportmarked. Og man vil med dét, fra første dag være i stand til at udnytte den fulde fordel af de faste forbindelser over både Storebælt og Øresund og dermed en direkte forbindelse over Danmark mellem Sverige/Norge og det europæiske kontinent.

Optimal udnyttelse af Øresundsbroen fra første dag.

Det har hidtil været en væsentlig hindring for effektive og kommercielt bæredygtige grænseoverskridende godsbanetransporter i Europa, at der har været forskellige strøm- og signalsystemer i de forskellige lande. Med EG-lokomotivet kan man overvinde disse hindringer, da man med dét i princippet kan køre godstog fra Skandinavien til Spanien.
 
 
EG 3104 i Høje Taastrup. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


Attraktive transporttilbud til kunderne

DSB Gods er allerede godt i gang med planlægningen af den internationale godstrafik gennem Danmark efter åbningen af Øresundsbroen for at udnytte EG-lokomotivets store potentiale. Der vil således kunne opnås en tidsgevinst på op til 6 timer på strækningen mellem Tyskland og Sverige. Ikke kun tiden vil blive forbedret; men der vil også kunne gennemføres en langt mere effektiv produktion af et betydeligt større volumen. På den baggrund vil DSB Gods tilbyde eksisterende og nye kunder nogle særdeles attraktive transportløsninger i den internationale trafik.

"Med denne nye supertrækker, de faste forbindelser og en konsekvent strategi er jeg ikke tvivl om, at vi når vores målsætning om en stærk international vækst og overskud på regnskabet," udtaler direktør i DSB Gods, Hans Winther.

Med de bestilte 13 EG'er vil det være muligt at nå målet om en meget betydelig vækst i de internationale transporter og et overskud i DSB Gods. På baggrund af den optimistiske vurdering af fremtiden i DSB Gods, vurderer man at kunne gøre det endnu bedre og har derfor aftalt option på leverance af yderligere EG-lokomotiver.
 
 

Hurtige godstog gennem Europa

 
EG 31__ på Maskindepot Gb. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


Den 11. maj 2000 blev DSB Gods' nye superlokomotiv præsenteret.

Det er adskillige år siden DSB sidst investerede i et lokomotiv, der er specielt udviklet til godsvogne. Men i torsdags kunne det første i en række på 13 nye godslokomotiver vises frem. Og med købet har DSB taget skridtet fuldt ud: De nye lokomotiver er de kraftigste i Europa og kan yde intet mindre end 8800 hestekræfter og trække 2.000 tons tog med 120 kilometer i timen.

Godsdirektør Hans Winther var tydeligt stolt, da det nye lokomotiv majestætisk rullede forbi de indbudte gæster ved den nye godsterminal i Taastrup.

Med liflig musik fra jernbaneorkesteret fra Korsør og strålende sol fra en skyfri himmel, kunne iscenesættelsen ikke være bedre. Lokomotivet, der tager sig flot ud i DSB's eget design, imponerer ikke kun ved sine kraftige motorer, men også ved sine tekniske færdigheder. Det er f.eks. ikke længere nødvendigt at bruge tid på at skifte lokomotiv, bare fordi man kører ind i et land med en anden kørestrøm. EG-lokomotivets elektronik skifter automatisk under kørslen mellem dansk kørestrøm og f.eks. svensk og tysk kørestrøm. Hans Winther lagde ikke skjul på, hvor meget de nye lokomotiver kan komme til at betyde for DSB Gods.

- Uden dette lokomotiv ville der ganske enkelt ikke køre et eneste godstog over Øresund. Dels på grund af det tekniske omkring kørestrømmen, men også fordi det kræver et meget kraftigt lokomotiv. Desuden vil vi få en langt mere enkel togdrift, der vil spare en masse tid ved grænserne. Det er slut med historier om, at godstrafikken bevæger sig med 16 kilometer i timen, lover Hans Winther.
 
 

Roll in - En ny fremtid for DSB Gods med det grænseoverskridende lokomotiv, EG 3100

 
Strækningen lige efter Ny Ellebjerg med to EG på vej til Sverige. EG 3102 forrest. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


Perspektiverne

Under overværelse af en forsamling af repræsentanter for kunder og samarbejdspartnere præsenterede direktøren for DSB Gods, Hans Winther og administrerende direktør for DSB, Henrik Hassenkam, DSB Gods' nye Øresundslokomotiv, EG 3100 ved den såkaldte roll in på DSB Gods' kombiterminal i Høje Tåstrup. Det var ikke tilfældigt, at det var i Høje Tåstrup, at roll in arrangementet foregik. Når Øresundsbroen er åbnet, vil DSB Gods nye produkt, Scandinavian Rail Shuttle, netop udgå herfra. Scandinavian Rail Shuttle består af daglige, hurtige godstog i begge retninger mellem Høje Tåstrup og Årsta ved Stockholm.

I sin tale ved præsentationen lagde DSB Gods' direktør Hans Winther vægt på, de fremtidsmuligheder EG-lokomotivet giver for DSB Gods i den nuværende situation:

"EG-lokomotivet er på mange måder starten på en ny fremtid for Vognladning – altså togvirksomheden – kerneforretningen i DSB Gods."

Hans Winther kom endvidere ind på den megen negative avisomtale "hvor der er sat spørgsmålstegn ved vores overlevelsesevne og stort set, alt hvad vi foretager os."

"MEN … sandheden er jo den, at Vognladning (togvirksomheden i DSB Gods) helt lever op til strategiplanen og de politiske beslutninger bag denne. I 1999 gik det bedre end strategiplanen, og i år vil det gå væsentligt bedre. Og alt tyder på, at vi vil nå vores mål om overskud allerede næste år – altså 2 år før planen."

Hans Winther betonede herefter, at anskaffelsen af det nye EG-lokomotiv langt fra betyder, at man i DSB Gods herefter vil satse udelukkende på transittrafikken:
 
 
Litra EG i rød DB trafikbemaling på Maskindepot Gb's værksted i juni 2015. Foto: Thomas Hauerslev.

Klik på billedet, for at se en forstørrelse


"For ganske vist kan vi fremover tilbyde et stærkt forbedret transitprodukt. Men transittrafikken vil stadig kun være en mindre del af forretningen i DSB Gods. Og EG'erne får en væsentlig rolle at spille også i de nationalt baserede forretninger inden for eksport og import."

Hans Winther fortalte her om den nye Nordic Rail Shuttle mellem Høje Tåstrup og Stockholm, som påbegyndes den 28. august, og som allerede har vakt stor interesse i markedet. Men her slutter DSB Gods' ambitioner ikke. Samme dag åbnes nok en shuttle mellem Høje Tåstrup og Ålborg. Og Hans Winther varslede, at man senere på året vil sandsynligvis vil se DSB Gods udnytte det nye EG-lokomotivs grænseoverskridende egenskaber ved etablering af nye shuttles mod nye destinationer såvel i det sydlige som det nordlige udland.

Lokomotivet


EG 3100 er et af de hidtil kraftigste lokomotiver på de europæiske skinner. EG-lokomotivet er enestående ikke alene ved sin trækkraft, men også fordi det med sine to forskellige strømsystemer og tre landes sikkerhedssystemer bogstavelig talt vil være i stand til at køre fra Nordsverige og langt ned i Europa.

EG-lokomotivet er et væsentligt middel til realisering af DSB Gods' målsætning på det internationale område. I følge virksomhedens strategiplan er målet at forøge mængderne i den internationale trafik med 50% efter ibrugtagningen af den faste Øresundsforbindelse. Og det er her, at EG-lokomotivet skal spille hovedrollen som effektiv trækkraft af internationale godstog mellem Norden, Danmark og det øvrige Europa.
 
 
EG-lokomotivet har en trækkraft på 6500 kw. Det vil kunne trække et godstog på 2000 tons op ad de forholdsvis stejle stigninger i tunnelerne under Storebælt og Øresund, en kraftpræstation, der med det nuværende materiel kun kan lade sig gøre med to lokomotiver i forspand. Det nye EG-lokomotiv er i øvrigt bygget til at køre 140 km/t.

Den mest epokegørende nyhed ved DSB Gods' nye "supertrækker" er dog – ud over den ekstraordinære trækkraft - at det er bygget til at køre på de to mest anvendte strømsystemer i Europa, hvoraf det ene bruges i Sverige og Tyskland og det andet i Danmark.

Desuden er EG-lokomotivet født med alle tre landes nationale sikkerhedssystemer. Dermed har man overvundet de væsentligste hindringer for grænseoverskridende transporter i Europa, hvor kostbare og tidkrævende lokomotivskift ved hver grænseovergang hidtil har været reglen. I princippet kan EG-lokomotiver med det nye udstyr anvendes til at trække godstog uden stop fra Skandinavien til Spanien.

EG-lokomotivet er endvidere det første af DSB Gods' lokomotiver, som er specielt købt til at trække godstog. Ud over den store trækkraft viser dette sig ved, at det ikke er udstyret med de sædvanlige faciliteter, der kræves til passagertog som f.eks. varmeanlæg og højttalersystemer. EG-lokomotivet er udført i det nye – overvejende mørkeblå – design, som allerede kan ses på de nyeste enheder i DSB Gods' lastbilpark.

Med venlig hilsen
DSB Gods
 
 
  
Gå: tilbage - op
Opdateret søndag, 03 januar 2021 09:10:05