M/F Trekroner i drift på DanLink imellem Helsingborg og Frihavnen + "Med Kunden i Centrum" - Historien om DanLink - DSB 1986-2000.
Billeder: Finn Christiansen, M/F Trekroner
Sommer 2000

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55