M/F Trekroner i drift på DanLink imellem Helsingborg og Frihavnen / 18
Billeder: Finn Christiansen, M/F Trekroner
Sommer 2000

PreviousHomeNext

18