M/F Trekroner i drift på DanLink imellem Helsingborg og Frihavnen / 45
Billeder: Finn Christiansen, M/F Trekroner
Sommer 2000

PreviousHomeNext

45