M/F Trekroner i drift på DanLink imellem Helsingborg og Frihavnen / 51
Billeder: Finn Christiansen, M/F Trekroner
Sommer 2000

PreviousHomeNext

51