Krokodille 13254, Luzern, maj 2022 + SBB's Ce 6/8 "Krokodille" nummer 14305 i Roskilde + ÖBB Krokodille, Eisenbahnmuseum Strasshof

04-06-2022
Foto: Thomas Hauerslev
mr_in70mm@hotmail.com

DSC_7528 DSC_7566 DSC_7567 DSC_7568 DSC_7569 DSC_7570 DSC_7571
DSC_7572 DSC_7574 DSC_7579 DSC_7580 DSC_7581 DSC_7582 DSC_7583
DSC_7584 DSC_7585 DSC_7586 DSC_7588 DSC_7589 DSC_7590 DSC_7591
DSC_7592 DSC_7593 DSC_7600 DSC_7601 DSC_7603 DSC_7604 DSC_7605