HJEM
DSB Gods' DanLink
Filmanmeldelser
Havet og Omegn
Interview & artikler
Runabåden "Snarken"
COP15 & the Movies"

JERNBANER
EMD/GM Maskiner
Sporvogne & Busser
Tog i remisen
Gæstebilleder
Lokschuppen
Rayton's Trains
Udenlandske tog
74 | 80 | 81 | 87

DSB CLASSIC
DSB Gods' DanLink
GM Togmaskiner
Lyntog Litra MA
DSB Driftsmateriel
S-tog & Bybane
Jernbanefærger

EN SLAGS NYHEDER
• 2020 | 2019 | 2018
2017 | 2016 | 2015
2014 | 2013 |
• Arkiv: 1990-2012
• Arkiv:
1900-1989

BIBLIOTEK
refleksivledelse.dk
biografmuseet.dk
in70mm.com
youtube.com
 
 
 

Extracts and longer parts of hauerslev.com may only be reprinted with the written permission from the editor.
Copyright © 1800 - 2070. All rights reserved.
 

Gkcsu møde 3. maj 2002

Tilbage til forsiden
Skrevet og fotograferet af: Thomas Hauerslev Dato: 4. august 2006
Studiekredsen "Den Politisk Ukorrekte Kundeunderretning" (DPUK) er på tur i Hovedstaden.

Den lille, om end i hjerterne varme, forening lægger ofte ud i fin saglig form med et kulturelt indslag, en fysisk udfoldelse eller lignende, hvorefter mad og drikke, og en eventuel dagsordenen gennemgås.

Ikke sjældent viser det sig, at en ubeskrivelig tørst har sneget sig frem i ganen, for at signalere, at der må indtages noget læskende hvis ikke gruppen skal falde om til bestemt tid på et ikke nærmere planlagt, man kan fristes til at sige tilfældigt, sted. Gerne fadøl og vin, men også et let afkølet glas vand.
 
Læs mere her:

Gkcsu møde 4. oktober 2002
Gkcsu møde 4. april 2003

Internet link:

Ved nedenstående møde, besværedes en af deltagerne ("som sædvanligt" kunne visse spøgefugle nemt sige) sig ihærdigt med at få vejret gennem de grå-gule tåger af tobaksrøg.

Et til dagen indkøbt ilttelt, var desværre blevet forsinket med 44711 fra Köln samme morgen.

Situationen blev forværret af, at adskillige tilbud fra tililende medborgere om kunstig åndedræt, blev afslået bestemt. Som billederne svagt antyder, udvikler møderne sig ofte til det rene hygge, hvorfor det ved kommende møder bør diskuteres, om der skal smides et glas Panodiler i punchbowlen, for at tage det værste besvær med at komme op dagen efter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gå: tilbage - op
Opdateret søndag, 21 juli 2019 14:09:35